Kick-off PPS Bollen Bodem en Aaltjes

Kick-off onderzoek Integraal bodembeheer in de strijd tegen aaltjes

Om de teelt van bloembollen te verduurzamen is niet alleen virusvrij uitgangsmateriaal nodig; ook de vollegrond waarin de bollen ná de opkweek groeien moet schoon zijn. Daarvoor is integraal beheer van die grond essentieel. Complicerende factor daarbij is dat de grond vaak gehuurd wordt. In het project ‘PPS Bollen@ Bodem & Aaltjes: Integraal aangepakt’ wordt gewerkt aan een methodiek om de grond duurzaam te verbeteren, zodat vooral aaltjes geen kans meer hebben. In dit project is er een brede samenwerking tussen Wageningen University & Research, Vertify, kennisinstellingen, Greenports, brancheorganisaties (Bloembollen en Akkerbouw), onderwijs en adviseurs/toeleveranciers. Op 13 mei was de kick-off met alle partners op Keukenhof.

Delen van data van belang

Op basis van het Bodem Kwaliteit Plan (BKP) ontwikkelt WUR een methodiek waarmee bollenkwekers de bodem duurzaam kunnen verbeteren, ook als het gaat om een huurperceel. Door beschikbare data breder te delen kunnen gebruikers van de grond slimme bouwplannen maken, met inachtneming van de problemen van het betreffende perceel. Die problemen hebben vaak te maken met aaltjes, zo blijkt uit een knelpuntenanalyse van de sector.

Beheersen van aaltjes centraal

In dit project wordt gewerkt aan een methodiek waarin het beheersen van aaltjes centraal staat door een goede samenwerking tussen huurder en verhuurder. Daarvoor wordt er aanvullend onderzoek gedaan naar onder meer waardplantstatus, schadegevoeligheid, beheersing stengelaaltjes (inundatie op zware grond) en een beheersingsstrategie voor Trichodoriden (zogenoemde vrijlevende aaltjes). Daarbij wordt ook kennis uit andere onderzoeken, bijvoorbeeld uit de akkerbouw (PPS Beter Bodem Beheer), geïmplementeerd.

WUR werkt voor de ontwikkeling van de methodiek samen met bestaande pilotbedrijven (KAVB), de Boerderij van de toekomst (WUR), telers, adviseurs en onderwijs.

Door toepassing van de gegenereerde kennis komt integraal beheer van zowel eigen bollenpercelen als huurpercelen binnen handbereik. Zo worden over de nieuwe methodiek onder meer workshops en digitale lesmodules ontwikkeld.

Website

Op de speciale website vind de informatie over het project.

De PPS Bollen@ Bodem & Aaltjes wordt gefinancierd door de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, KAVB (Stichting IVB), Anthos, CNB, Agrifirm, CAV Agrotheek, BO Akkerbouw, Bloembollenacademie, Greenport Noord-Holland Noord en Duin- en Bollenstreek. Uitvoering door de kennisinstellingen Wageningen University & Research (Business units Glastuinbouw & Bloembollen, Open Teelten) en Vertify.

Future-Farming-Food-Experience-31-mei-greenport-duin-en-bollenstreek

Future Farming & Food Experience op 31 mei 2022

Tijdens de ‘Future Farming & Food Experience’ kunnen deelnemers op verschillende manieren in gesprek over de landbouw van de toekomst en kennismaken met de bijbehorende uitdagingen en oplossingen. Zo kunnen ze:

 • Op het fieldlab van Boerderij van de Toekomst zich samen met collega’s en onderzoekers verdiepen in wat ze kunnen doen om hun bedrijf (1) klimaatbestendig te maken en (2) hoe ze een bijdrage aan biodiversiteit kunnen leveren binnen een productief landbouwsysteem.
 • De bodem van het fieldlab beoordelen én zich aanmelden om mee te doen aan een Citizen Science project met de bodem op hun eigen bedrijf.
 • De dialoog aangaan in verschillende sessies met collega’s en mensen uit het bedrijfsleven over diverse onderwerpen:
  • Gewasbescherming. Hoe houd ik mijn gewas gezond in de toekomst?
  • Technologie/data. Wat is de rol van technologie op het boerenbedrijf in 2030?
  • Verdienmodellen. De grote vraag voor elke boer: hoe verdien ik geld in de toekomst met mijn bedrijf?
  • Circulaire bemesting. Mest en kunstmest worden steeds duurder: is circulaire bemesting de oplossing?    
 • Via speeddates uitdagingen en dilemma’s delen met onderzoekers, ketenpartners, maatschappelijke organisaties en beleidsmakers. 
 • Hun eigen idee van de toekomst laten verbeelden door een tekenaar.

Foodplein

Het evenement heet niet voor niets Future Farming & Food Experience, want er is een heus foodplein met bekende en nieuwe producten en gerechten. Op dit plein kunnen bezoekers ook kennismaken met nieuwe producten van innovatieve startups.

Velddemonstraties robots

Via velddemonstraties met een tiental veldrobots en data-technologie wordt getoond hoe onkruid bestreden kan worden met zo min mogelijk arbeid en chemie. Surf voor meer info en aanmelden voor dit gratis evenement naar de NPPL-website.