Huisvesting-internationale-medewerkers-greenport-duin-en-bollenstreek

Het zijn gewoon onze buren

“We merken er niets van dat hier internationale medewerkers wonen”

Achteraf bezien waren volgens Debby de gemoederen over de komst van het huisvestingscomplex hoger opgelopen dan nodig was geweest. “Wij hadden onze bedenkingen over een complex met 64 woonplekken in onze kleine buurt, maar waren ook boos dat we hier niet rechtstreeks over geïnformeerd waren door de gemeente en de betrokken ondernemer (Homeflex).” Na die valse start, werd er onder andere een klankbordgroep van buurtbewoners opgericht met wie de gemeente en Homeflex op regelmatige basis in overleg gingen. Debby: “Omdat het complex binnen het bestaande bestemmingsplan paste, konden we de komst ervan niet tegenhouden. In de klankbordgroep kregen we wel de gelegenheid om onze zorgen en bezwaren te uiten. Ook werden de plannen in detail met ons gedeeld en werd er goed geluisterd naar onze opmerkingen. Zo is er het eerste jaar een beheerder aangesteld bij wie we altijd terecht konden. Als er al wat was, dan werd dat direct door hem opgelost.”

Geen fulltime toezicht (meer) nodig

Het gaat nu zo goed dat er geen fulltime toezicht meer nodig is (de bewoners hebben nu een vast aanspreekpunt bij Homeflex) en de klankbordgroep is opgeheven. Debby: “We merken er niets van dat hier internationale medewerkers wonen. Het pand en de ruimte eromheen wordt netjes onderhouden en we ervaren geen enkele overlast. Ook niet in de zomer wanneer de bewoners – net als wij – graag buiten zitten met een muziekje en de barbecue aan.” Omdat het huisvestingscomplex gevestigd is op een stuk grond dat voorheen gebruikt werd voor opslag en stalling van vrachtwagens, ervaren bewoners zelfs dat de leefomgeving verbeterd is.

Communicatie is essentieel

Wat Debby betreft mag de tijdelijke vergunning van 10 jaar dan ook verlengd worden. Debby: “Iedereen snapt dat mensen die zo hard werken in ons land, recht hebben op een fatsoenlijke woonplek. Ik zou er geen problemen mee hebben, als dit complex langer blijft staan.” Voor gemeenten en ondernemers die plannen maken voor de bouw van nieuwe huisvestingslocaties heeft Debby nog wel een advies. “Zorg dat bewoners op tijd en rechtstreeks geïnformeerd worden en laat ze meepraten en meedenken over de invulling ervan. Communiceer tijdig, veel en open en visualiseer goed hoe het pand eruit gaat zien. Als bewoners betrokken zijn en voelen dat ze gehoord worden, is er heel veel mogelijk.”

Video’s

In een aantal video’s vertellen internationale medewerkers over hun ervaringen in Nederland. Bekijk deze video’s hier.

Huisvesting-inernationale-medewerkers-greenport

Goede bedden zijn de beperkende factor

Ruigrok Producties is gespecialiseerd in de bloemenverwerking en ondersteunt met meer dan 1600 medewerkers dagelijks bedrijven op en rond de bloemenveilingen in Rijsburg en Aalsmeer. Het in Hillegom gevestigde bedrijf neemt onder andere productiewerk aan waarbij ze zowel de mensen als de machines leveren. Daarnaast zendt Ruigrok mensen uit naar bedrijven in verschillende sectoren. Ton: “Ongeveer 80% van onze opdrachten komen van bedrijven in de sierteelt en de agrarische sector, voor de overige 20% werken we voor bedrijven in onder andere de foodsector. Onze medewerkers werven we voornamelijk in de voormalige Oostbloklanden, zoals Polen. Door de druk op de Nederlandse arbeidsmarkt zijn er bijna geen Nederlandse medewerkers te vinden voor ons werk.”

Wie de bedden heeft, heeft de mensen

Ton: “Wij staan voor deze mensen en halen ze alleen naar Nederland als we ze naast werk ook een goed bed kunnen bieden in een goede huisvestingslocatie, die minimaal voldoet aan de SNF-normen. In dat opzicht kun je stellen dat wij als bedrijf niet harder kunnen groeien dan het aantal huisvestingslocaties dat we hebben. Of anders geformuleerd, wie de bedden heeft, heeft de mensen.” Het is niet verwonderlijk dat Ruigrok veel tijd en moeite steekt in de ontwikkeling van nieuwe huisvestingslocaties. Ze hebben een aantal projecten lopen waarvan de Ruigrok Tower in Aalsmeer het meest vergevorderd is. In september 2021 is daarvoor de eerste paal geslagen. Ton: “Het duurt gemiddeld vier jaar voordat een conceptplan tot eerste uitwerking komt. Wij ervaren dat we van de meeste gemeenten medewerking krijgen, zoals van de gemeente Aalsmeer. Maar wettelijke procedures duren nu eenmaal erg lang. Het grootste obstakel is vaak de weerstand vanuit de omgeving.”

Onbekend maakt onbemind

Onbekend maakt nog steeds onbemind, blijkt. Ruigrok besteedt veel aandacht aan de communicatie met omwonenden. De ervaring leert dat het behulpzaam is om mensen uit te nodigen op een bestaande huisvestingslocatie. Ton: “Als mensen met eigen ogen zien hoe onze mensen wonen en begeleid worden, stellen ze hun beeld vaak bij. In onze optiek staat of valt alles met een goed beheersplan. Op grootschalige locaties is altijd 24/7 een huismeester aanwezig, die ook het aanspreekpunt is voor omwonenden. Daarnaast werken we samen met een onafhankelijk, extern bedrijf dat beheersmatige controles uitvoert in onze locaties. We willen dat onze panden er tip top uitzien en op generlei manier overlast veroorzaken.”

Beeld is ter illustratie.