bollen-bloemen-innovatie7

Waardevolle startbijeenkomst Regiocertificering

“Een goed initiatief, en iedereen hier staat er achter.” De startbijeenkomst van de eerste pilotgroep Regiocertificering vond plaats op woensdag 15 mei 2024. Een vijftiental telers was aanwezig bij de bijeenkomst, die als doel had: het informeren van de telers over het pilotprogramma: Hoe is het ontstaan, wat is het doel en wat houdt deelname als teler in?
startbijeenkomst-regiocertificering-telers-pilotprogramma-waterkwaliteit-greenport

Het pilotprogramma bestaat onder andere uit het berekenen van Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s). Er werd tijdens de bijeenkomst aandacht besteed aan hoe KPI’s zijn opgesteld en hoe deze bijdragen aan het behalen van de doelen van het Zuid-Holland Programma Landelijk Gebied (ZH-PLG). Met voorbeeldberekeningen werd duidelijk hoe een KPI er in de praktijk uit komt te zien. Daarnaast was er iemand van provincie Zuid-Holland aanwezig om te vertellen over het belang van Regiocertificering voor de provincie, waaronder waterkwaliteit.

Tijdens de bijeenkomst was er ook ruimte voor vragen, opmerkingen en discussie. Zo was één van de vragen: Wordt de data berekend (en gepresenteerd) op basis van perceel, gewas en het totaal van het bedrijf? Maar ook: Worden de voorbeeldberekeningen gemaakt op bedrijfs- of gewasniveau? De organisatie heeft hier zo goed mogelijk geprobeerd antwoord op te geven en heeft daarnaast ook belangrijke input gekregen voor de voortzetting van het programma. Eén van de deelnemers: “Als deze groep een goed gevoel heeft bij het pilotprogramma, dan kunnen we beweging maken.” De organisatie kijkt terug op een waardevolle avond en start van het pilotprogramma.

Meer Regiocertificering

Lees hier mee over over de achtergrond en de doelen van Regiocertificering.

Waardevolle startbijeenkomst Regiocertificering