bollen-bloemen-innovatie7

Vijf kilometer heggen aangeplant in de Bollenstreek

Natuurlijke beschutting is voor behoud van patrijzen, en andere bollenvogels, in de Bollenstreek van belang. Die beschutting ontstaat onder andere door heggen te plaatsen. Dit deed Agrarische Natuur- en Landschapsvereniging (ANLV) Geestgrond de afgelopen vijf jaar en plantte daarmee vijf kilometer aan heggen en dit is niet alleen goed voor de vogels.
Agrarische Natuur- en Landschapsvereniging (ANLV) Geestgrond

Sinds 2017 heeft de Agrarische Natuur- en Landschapsvereniging (ANLV) Geestgrond gewerkt aan het behoud van de patrijs in de Bollenstreek. Er is bijna 5 kilometer heg en haag gezet voor de schuwe patrijs en daarmee beschermen we gelijk de andere bollenvogels. Het landschap wordt ook aantrekkelijker en heggen houden de toeristen uit de velden!

Uit onderzoek is gebleken dat heggen een goede bijdrage leveren aan de toename van het aantal planten- en dierensoorten (biodiversiteit), de omgevingstemperatuur verlagen en de bodemstructuur open houden waardoor regenwater makkelijker de grond in zakt.

Samen met kwekers en financiële steun

Samen met kwekers werden 7 makkelijke maatregelen, specifiek voor de bollenteelt,  uitgewerkt om de patrijs te beschermen. Een van die maatregelen, het zetten van heggen en hagen, is met veel enthousiasme opgepakt en uitgevoerd door boeren en burgers in het buitengebied. Zo werd de streek in vijf jaar tijd vijf kilometer heg rijker!

ANLV Geestgrond kon, dankzij financiële steun van de Provincie Zuid Holland, het Landschapsfonds Holland-Rijnland, het Beukelaar-de-Huchtfonds en het Innovatiefonds Biodiversiteit, al deze kilometers heg realiseren.

Elke heg een bordje

ANLV Geestgrond plaatst nu bordjes bij de aangeplante heggen. Je vindt ze door de hele Bollenstreek. Ook de komende jaren blijft het voor agrariërs mogelijk om, met subsidie, heggen en hagen aan te planten via de in onze streek actieve Agrarische Coöperatie ‘De Groene Klaver’. Meer informatie: info@anlvgeestgrond.nl.

Op de foto:
Het bestuur van ANLV Geestgrond plaatst een bordje bij de nieuwe heg van Frida Liebeton (2de van links) aan de Vogelaardreef in Noordwijk.

Vijf kilometer heggen aangeplant in de Bollenstreek