bollen-bloemen-innovatie7

Vervolg GreenportLIVE webinar ‘Bollenteelt: biodivers en circulair, mogelijkheden in de Bollenstreek?

In ons GreenportLIVE evenement van 16 december 2021 hebben we kennisvragen opgehaald onder ondernemers en andere betrokkenen uit de Bollenstreek. We vragen je nu om feedback te geven op het gemaakte overzicht zodat de onderzoekers verder kunnen.
biodiversiteit-greenport-factscheet

Eén van deze opgehaalde kennisvragen is: ‘Hoe kan een verbeterde bodemkwaliteit leiden tot een verhoogd rendement?’ Om samen deze vraag te kunnen beantwoorden, heeft een van de onderzoekers een overzicht gemaakt van een aantal bodem gerelateerde uitdagingen en bijbehorende maatregelen, specifiek voor duinzandgronden in de Bollenstreek.

Feedback geven

We willen dit overzicht graag delen en zijn benieuwd naar jouw reactie. We willen je graag vragen om feedback te geven door in deze link direct opmerkingen toe te voegen (rechtermuisknop: reageren) in het overzicht. Mocht je liever een e-mail sturen en het bestand downloaden, dan kan dat ook. Het Excelbestand kan je hier downloaden
Klinkt dit interessant? Je kunt Zina Broeksma mailen als je meer wilt weten over de beantwoording van de kennisvragen opgehaald onder ondernemers en andere betrokkenen uit de Bollenstreek. E-mail Zina op: zina.broeksma@naturalis.nl.

Uitleg van het document

Voor het project ‘Samen naar een Circulaire Bollenstreek’ zijn kennisvragen opgehaald. Eén van die kennisvragen is ‘Hoe kan een verbeterde bodemkwaliteit leiden tot een verhoogd rendement?’. Voor het beantwoorden van deze kennisvraag is het belangrijk om eerst een aantal uitdagingen op het gebied van bodemkwaliteit in de Bollenstreek vast te stellen. Hiervoor hebben we een overzicht opgesteld met uitdagingen, oorzaken, onderliggende problemen en ook maatregelen die genomen kunnen worden om problemen tegen te gaan. Dit overzicht is pas waardevol wanneer telers er ook hun ervaringen in gedeeld hebben.

Hoe kan je helpen?

Neem het document door, de type uitdagingen zijn gerangschikt op bodemfysisch, bodemchemisch en bodembiologische uitdagingen. Ze zijn allemaal zo veel mogelijk gericht op de Bollenstreek. Wanneer je je niet herkent in deze problemen, of je denkt dat het anders zit, kunnen aanvullingen gedaan worden in de kolom ‘Aanvullingen’. Wanneer je aspecten helemaal mist in het overzicht, kan je zelf ook regels toevoegen en ze er tussen plaatsen. Hetzelfde geldt voor de maatregelen, en de eerste opzet voor de investeringen die gemaakt worden om de maatregel uit te kunnen voeren. In het derde tabblad staan gewassaldi van een aantal bolgewassen, ook daar kan je commentaar op geven.

Vervolg GreenportLIVE webinar ‘Bollenteelt: biodivers en circulair, mogelijkheden in de Bollenstreek?