bollen-bloemen-innovatie7

Tuinbouwmonitor beschikbaar

In deze nulmeting van de Tuinbouwmonitor wordt in acht verschillende thema’s een beeld van de huidige situatie in de tuinbouwsector in Zuid-Holland geschetst. Het doel van deze Tuinbouwmonitor is om relevante trends in de sector in beeld te brengen. Om een zo volledig mogelijk beeld te geven van de actuele situatie in de tuinbouwsector is gebruikgemaakt van zowel kwantitatieve als kwalitatieve indicatoren.
bloeiende-bollestreek-project-greenport-duin-en-bollenstreek

Deze nulmeting van de Tuinbouwmonitor Zuid-Holland biedt een goede focus om de komende jaren te werken aan de verschillende thema’s binnen de tuinbouwsector van Zuid-Holland.

Thema’s

Lees meer over de thema’s >>>

Tuinbouwmonitor beschikbaar