bollen-bloemen-innovatie7

Subsidieregeling Praktlijkleren

subsidie-projecten-topsector-greenport-duin-en-bollenstreek

De voorwaarden van de regeling zijn verschillend per opleiding. Deze staan uitgebreid uitgewerkt op de website van RVO. In alle gevallen is het van belang dat je bedrijf een door SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) erkend leerbedrijf is. Ook moet er sprake zijn van een geldige en ondertekende leerwerk-overeenkomst (vmbo) of praktijkleerovereenkomst (mbo). Daarnaast gelden er voorwaarden voor het aantal praktijkuren en schooluren.

Lees meer op de website van Werkgeverslijn.

Subsidieregeling Praktlijkleren