bollen-bloemen-innovatie7

Statement LTO inzake Landbouwakkoord

LTO schuift aan aan hoofdtafel Landbouwakkoord. LTO vindt het de hoogste tijd voor een Landbouwakkoord met écht perspectief voor boeren en tuinders. Of er daadwerkelijk een akkoord komt hangt af van diverse factoren.
mechanisatiebeurs-landbouwmachine-greenport-duin-en-bollenstreek

Landbouwakkoord kan kans bieden voor focus op de agrarische praktijk

Minister Adema heeft vandaag een brede uitnodigingsbrief gestuurd aan vertegenwoordigers van boeren en tuinders om te werken aan een Landbouwakkoord. Vanuit deze brede groep van vertegenwoordigers heeft de minister enkele partijen waaronder LTO gevraagd om aan de zogenaamde hoofdtafel van het Landbouwakkoord deel te nemen. Volgende week is het eerste verkennende overleg van deze hoofdtafel. Dat zal vooral gaan over proces en planning.

Sjaak van der Tak, voorzitter van LTO Nederland: ‘Het Landbouwakkoord kan kans bieden voor focus op de agrarische praktijk. Na de nieuwe beperkingen in de Kamerbrieven van afgelopen vrijdag is het wat LTO betreft de hoogste tijd voor een Landbouwakkoord dat écht perspectief biedt voor boeren en tuinders. Of het daadwerkelijk tot een akkoord tussen de sector en de overheid komt zal afhangen van de ruimte en het perspectief dat aan blijvende boeren en tuinders wordt geboden in het licht van alle beperkingen. Met onze vakgroepen en regio’s zullen we hiervoor het onderste uit de kan halen.’

Bron: LTO Nederland

Statement LTO inzake Landbouwakkoord