bollen-bloemen-innovatie7

Raadsleden en wethouders tijdens bustour geïnformeerd over Bollenstreek

Aan belangstelling geen gebrek voor de bustour die de KAVB-kring Bloembollenstreek samen met LTO Noord afdeling Duin- en Bollenstreek op 3 september organiseerde voor raadsleden en wethouders uit de vijf bollenstreekgemeenten. Vooral het behoud van voldoende geschikte grond voor de teelt van bloembollen en vaste planten en voor de veehouderij stond centraal.
Bustour-duin-en-bollenstreek-greenport

Zestig deelnemers

“Het is een goede traditie om na de vorming van de nieuwe gemeenteraden een bijeenkomst te organiseren vanuit LTO Noord en KAVB in de Bloembollenstreek”, aldus Simon Pennings, kringvoorzitter van de KAVB-kring Bloembollenstreek. “In totaal gaven bijna zestig deelnemers zich op en dat doet goed.”

Naast een bezoek aan drie bedrijven werd een route gereden door de gehele Bloembollenstreek en de regio Bloemendaal in Noord-Holland. In dat laatste gebied zit een veehouder, die te horen heeft gekregen dat een deel van zijn weilanden duingebied gaan worden. “Dat vinden we een zorgelijke ontwikkeling”, aldus Pennings. “Op heel wat locaties waar we langskwamen hebben we aangegeven waar onze zorgen zitten, maar ook waar we oplossingen zien. Dat werd door de raadsleden en wethouders erg gewaardeerd. Zo liggen er bij Noordwijk percelen die niet geschikt zijn voor de bollenteelt, maar wel voor woningbouw. Dat zou een betere oplossing zijn dan bouwen in de Bronsgeest op prima bollengrond. Ook hebben we langs de Duinweg laten zien waartoe verrommeling kan leiden. Wij zouden graag met de gemeentes in gesprek willen over een vorm van ruilverkaveling, waardoor er grotere aaneengesloten percelen ontstaan. Ons bedrijf heeft nu 49 teeltlocaties. Dat kost zoveel tijd en energie alleen al aan transport. En voor een loonwerker zijn grote percelen ook aantrekkelijk.”

Bedrijven bezocht

Bezocht zijn onder meer de bedrijven van Gebr. Rotteveel in Noordwijk, A.T. Zeestraten in Hillegom en Kallaland in Voorhout. Bij Gebr. Rotteveel kreeg de delegatie informatie over de teelt van vaste planten, waar dit bedrijf in is gespecialiseerd. In totaal gaat het om meer dan vijfhonderd verschillende soorten. Bij A.T. Zeestraten is sprake van een gemengd bedrijf met veehouderij en bloembollen en sinds enkele jaren een landgoedwinkel. “De stikstofplannen van de overheid voor hun veehouderij baart hen heel veel zorgen. Ook werd hier verteld dat er al lang een aanvraag voor nieuwbouw loopt.”

Met voldoening terugkijken

Bij Kallaland werd uitgelegd hoe de knollen- en bloementeelt van Zantedeschia verloopt. Op die locatie gaf algemeen voorzitter Jaap Bond een toelichting op alle ontwikkelingen rond de beschikbaarheid van gewasbeschermingsmiddelen.
Pennings kijkt met voldoening terug op deze excursie. “We hebben ons als agrarische sector gepresenteerd en duidelijk kunnen maken hoe belangrijk de Bloembollenstreek als gebied is en wat er voor nodig is om dat te behouden. Volgend jaar willen we dit ook gaan doen na de verkiezingen voor de Provinciale Staten.”

Raadsleden en wethouders tijdens bustour geïnformeerd over Bollenstreek