bollen-bloemen-innovatie7

Quickscan haalbaarheid kleinschalige windturbine op jouw bedrijf

Op veel bedrijven in het sierteeltcluster in de Duin- en Bollenstreek liggen inmiddels zonnepanelen. Goed voor de bedrijfsvoering en goed voor het klimaat en het getuigt van maatschappelijk verantwoord ondernemerschap. Maar dan ben je er nog niet. Om de energie- en klimaatdoelen van de overheid te halen, stimuleert de Greenport ook andere energiemaatregelen. Laat nu een quickscan doen om uit te zoeken of een kleinschalige windturbine op jouw bedrijf de verduurzaming verder ondersteunt.
Windmolen-greenport-duin-en-bollenstreek

Waarom zon en wind combineren
Windenergie wordt ook ’s nachts en in de winter opgewekt, de momenten dat zonnepanelen minder actief zijn, en wordt geleidelijk over de dag geleverd. Dit is niet alleen een economisch voordeel maar is ook aantrekkelijker voor de netbeheerder; op het bestaande elektriciteitsnet kunnen nog kleinschalige windturbines worden toegelaten. Door een quickscan te laten maken van jouw bedrijf, krijg jij inzicht in de toegevoegde waarde voor jouw bedrijf en weet de Greenport op welke locaties deze windturbines aantrekkelijk zijn. Om de impact op het landschap te beperken wegen wij ook de individuele windturbine af tegen een groepsopstelling. Zo ontstaat een overzicht van potentiële locaties waaraan in samenspraak met de lokale gemeenten verder invulling kan worden gegeven.

Waarom nu
Landelijk is bepaald dat de energietransitie in belangrijke mate op regionale schaal moet worden opgepakt via een Regionale Energie Strategie (RES). Daartoe zijn 30 RES-regio’s aangewezen. De regio Holland Rijnland is er daar een van. In de RES-regio Holland Rijnland kan in het jaar 2030 1,03 TWh extra aan duurzame energie worden opgewekt (ten opzichte van 2014). Dat staat gelijk aan 70 grote windturbines in de regio óf 115 kleine windturbines óf 1500 hectare aan zonneparken. Daarom wil de Greenport verkennen wat ondernemers willen en hoe dat op het bedrijf ingepast kan worden.

Vraag de quickscan aan
De Greenport heeft LTO Noord gevraagd de opdracht uit te voeren, omdat zij al uitgebreide kennis hebben op dit gebied. Wil je voorop lopen en kijken of een kleinschalige windturbine een economisch voordeel oplevert voor jouw bedrijf meld je dan aan via https://www.ltonoord.nl/windenergie.
Alle bedrijven uit het sierteeltcluster – kwekerijen, handelsbedrijven, toeleveranciers, transporteurs etc. – kunnen in principe gebruik maken van de quickscan. Neem voor vragen contact op met Gert-Jan van Essen (gjvessen@projectenltonoord.nl) of bel naar 088-888 6677.

Partners
De Greenport trekt voor dit onderdeel samen op met Anthos, Bedrijfsleven Bollenstreek, Glastuinbouw NL, KAVB Kring Bloembollenstreek en LTO Noord Duin- en Bollenstreek bij het behalen van de energiedoelstellingen.

Quickscan haalbaarheid kleinschalige windturbine op jouw bedrijf