bollen-bloemen-innovatie7

Publicatie voortgangsrapportage Q3 Masterplan Internationale Werknemers

Elke kwartaal verschijnt er een voortgangsrapportage van het Masterplan Internationale Werknemers van Glastuinbouw Nederland. De Maatschappelijke Raad van Advies, die van buiten naar binnen scherp toeziet op de uitvoering van het Masterplan wordt hiermee nauwgezet op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen vanuit het Masterplan. De nieuwste rapportage is onlangs verschenen.
internationale-medewerkers-greenport-duin-en-bollenstreek

In deze rapportage komen alle punten en de bijbehorende voortgang puntsgewijs aan bod. Lees welke stappen er gezet zijn met onderwerpen als ‘Wegwijs in verantwoordelijkheid’, ‘Van Flex naar vast’ of  ‘De norm voor gecertificeerde huisvesting’. De rapportage voor Q3 is gepubliceerd, we nemen u graag mee door de complete voortgangsrapportage. 

Bekijk hier de voortgangsrapportage Q3 van het Masterplan Internationale Werknemers.

Publicatie voortgangsrapportage Q3 Masterplan Internationale Werknemers