bollen-bloemen-innovatie7

NVWA strikt bij overtreding gewasbescherming in sierteelt onder glas

De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) gaat overtredingen bij het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de sierteelt onder glas harder aanpakken. Aanleiding voor deze strengere aanpak is het aanhoudende relatief hoge percentage niet-naleving in deze sector. Zo werd eerder bij 40 procent van deze bedrijven resten van niet-toegestane middelen aangetroffen. De actie richt zich vooral op overtreders die herhaaldelijk in de fout gaan. Zij riskeren bij inspectie - naast een boete - ook een ‘last onder dwangsom’.
kas-greenport-duin-en-bollenstreek

De meeste telers onder glas die zich aan de regels houden bij het toepassen en gebruiken van gewasbeschermingsmiddelen, hebben weinig te vrezen. Zeker als bij hen niet eerder overtredingen zijn geconstateerd. De sector sierteelt onder glas scoort in vergelijking met andere helaas minder goed als het gaat om naleving van de gewasbeschermingsregels. Dit vormt een risico op voor mens, dier en milieu. Daarom gaat de NVWA hier extra op letten vanaf het vierde kwartaal dit jaar.

Gerichte inspecties

Met name telers die in de afgelopen drie jaar een overtreding hebben begaan, kunnen de NVWA opnieuw verwachten. Als alles bij deze gerichte inspecties akkoord is, dan blijft het bezoek zonder gevolgen. Constateert de NVWA-inspecteur echter dat de regels bij het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen wederom zijn overtreden, dan ontvangt de teler een boete. Boetebedrag voor niet toegelaten gebruik kan oplopen tot een paar duizend euro. Bovenop de boete kan de NVWA aan een onderneming die de regels overtreedt een last onder dwangsom (LOD) opleggen. Hiermee draagt de teler zelf verantwoordelijkheid voor de gevolgen van het niet-naleven en dit leidt tot een hardere aanpak van serieovertreders in de gewasbescherming.

Last onder dwangsom

Het opleggen van een LOD gebeurt bij een herhaalde overtreding voor gebruik van niet (in de teelt) toegelaten middelen of onjuist gebruik van middelen. De omvang van deze LOD wordt per situatie bepaald. Dit werkt vaak als een ‘extra stok achter de deur’ om de begane overtreding ongedaan te maken of niet meer te begaan. Deze ‘last’ is te zien als een voorwaardelijke boete die het bedrijf boven het hoofd hangt als er in een periode van bijvoorbeeld twee of drie jaar bij inspecties opnieuw overtredingen worden vastgesteld. Worden in deze periode geen overtredingen gesignaleerd, dan komt de LOD te vervallen. Gaat een teler desondanks weer de mist in, dan wordt de dwangsom onherroepelijk en moet worden betaald.

Achtergrond: LOD in kort bestek

Na vaststelling van een (herhaalde) overtreding, krijgt de ondernemer eerst een schriftelijke vooraankondiging. In deze brief staat dat de NVWA overweegt om een last onder dwangsom op te leggen, welke overtreding is begaan en wat te doen om het opleggen van een last onder dwangsom af te wenden. Hierop kan de teler binnen 2 weken zijn zienswijze geven aan de NVWA. Na beoordeling van de reactie, ontvangt de teler van de NVWA een definitieve beschikking over de overtreding(en), last onder dwangsom en termijn. Hiertegen is binnen 6 weken bezwaar aan te tekenen, overigens zonder dat de LOD daarmee wordt opgeschort.

Meer informatie (eerder verschenen NVWA-berichten):

Bron: Glastuinbouw Nederland en NWWA.

NVWA strikt bij overtreding gewasbescherming in sierteelt onder glas