bollen-bloemen-innovatie7

NOW 3 langer geopend

Het UWV-loket om een aanvraag in te dienen voor de derde periode van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) is weer open gegaan. Aanleiding is de lockdown die het kabinet maandagavond heeft afgekondigd.
NOW-regeling-langer-open-greenport-duin-en-bollenstreek

Werkgevers die vanwege deze nieuwe maatregelen een aanvraag voor de NOW 3 willen indienen bij UWV, kunnen dat doen t/m 27 december. Aanvankelijk konden werkgevers een aanvraag indienen t/m 13 december.

Belangrijkste veranderingen derde aanvraagperiode NOW

  • De tegemoetkoming is weer voor een periode van 3 maanden in plaats van 4 maanden. Ook het percentage omzetverlies wordt over 3 maanden berekend.
  • De loonsom mag met 10% dalen zonder dat dit ten koste gaat van de definitieve tegemoetkoming.
  • De tegemoetkoming gaat van maximaal 90% naar maximaal 80% van de loonkosten.
  • De extra verlaging van de tegemoetkoming bij bedrijfseconomisch ontslag vervalt.
  • Als u een aanvraag doet voor bedrijfseconomisch ontslag, dan heeft u een inspanningsplicht om uw werknemers te begeleiden naar ander werk.
  • Als u een aanvraag doet voor bedrijfseconomisch ontslag, heeft u ook de plicht dit te melden via UWV Telefoon NOW.

Voor het aanvragen van een tegemoetkoming voor de derde aanvraagperiode maakt het niet uit of je al eerder een tegemoetkoming hebt ontvangen (in de eerdere periodes).

Rekenhulp

Met de rekenhulp Simulatie NOW kun je, als je het daadwerkelijke percentage omzetverlies weet, een schatting maken van hoe hoog de definitieve tegemoetkoming wordt in vergelijking met het voorschot.

NOW 3 langer geopend