bollen-bloemen-innovatie7

Nieuwe voucherronde Innovatieprogramma Energie & Klimaat van start

Ben jij een ondernemer met een duurzame innovatieve oplossing? Goed nieuws! Maandag 4 maart opende een nieuwe voucherronde voor het Innovatieprogramma Energie & Klimaat. Vouchers tot € 100.000,- zijn beschikbaar en de deadline voor indienen is maandag 8 april.
klimaat-neutraal-ondernemen-duurzaamheid-greenport-duin-en-bollenstreek

Vanaf maandag 4 maart opent een nieuwe voucherronde voor het Innovatieprogramma Energie & Klimaat. Deze ronde biedt vouchers tot € 100.000,- voor het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek of het testen van ingediende innovaties in de praktijk. De deadline voor het indienen van het projectplan is maandag 8 april.

Nieuwe voucherronde Energie & Klimaat

Provincie Zuid-Holland heeft voor deze tranche € 350.000,- beschikbaar gesteld voor innovatieprojecten in de vorm van vouchers. Deze vouchers kun je inzetten voor een toepassingsstudie, fieldlab of real-life testing. Samen met een fieldlab (en/of ketenpartner) kun je een projectconsortium vormen en je projectplan indienen via de Energie & Klimaat pagina. Om je te helpen bij het indienen van het projectplan, vinden er deze ronde intakegesprekken plaats. Op de Energie Klimaat pagina vind je hier meer informatie over.

Zoek je nog een partner of fieldlab voor je project? Geef dit dan aan in de projectomschrijving bij je aanvraag, voorafgaand aan het intakegesprek. Samen met de programmapartners kunnen we je helpen de juiste match te vinden binnen ons uitgebreide netwerk.

Na dinsdag 9 april worden de ingediende projectvoorstellen beoordeeld. Geselecteerde projecten worden uitgenodigd voor een pitch op woensdag 24 april. Daarna maken we bekend welke projecten van start kunnen gaan met de toegekende subsidie.

Vier Innovatiethema’s waarop je kunt inschrijven

Het programma richt zich op vier thema’s die voor onze regio belangrijk zijn. Alleen projecten die bijdragen aan minimaal één van deze thema’s komen in aanmerking voor een voucher.

1. Verduurzaming van de gebouwde omgeving

De regio staat voor een enorme uitdaging om de bestaande bouw op grote schaal te verduurzamen. Dit vraagt seriematige opschaling op wijk- en bedrijventerreinniveau. Denk aan projecten over e-mobiliteit en lokale energiesystemen. Een Zuid-Hollands fieldlab met veel expertise op dit gebied is The Green Village. Zij denken graag mee over mogelijke projecten en projectpartners.

2. Grootschalige opwek en opslag van energie

Het energieverbruik in onze regio is hoog en er wordt een grote toename aan zonne- en windenergie verwacht. Dit leidt tot een innovatie-opgave die zich richt op een slimme koppeling van opwek van energie, energieopslag en nieuwe infrastructuur. Er is daarom expertise nodig over stabiliteit van het grid, waterstof, batterijen, geothermie en warmte.

3. Power-2-X: elektrificatie van de industrie

Het Haven Industrieel Complex Rotterdam (HIC) staat voor een drastische vermindering van de CO2 uitstoot. Om dit te realiseren, willen we fossiel gedreven processen vervangen door elektrisch gedreven processen. Er is behoefte aan voorbeelden en expertise-ontwikkeling op onderwerpen als elektrolyse van waterstof en de productie van chemicaliën en brandstoffen uit CO2 en waterstof. In het Fieldlab Industrial Electrification zit veel expertise op dit onderwerp.

4. Circulaire grondstoffen in de industrie

Om de industrie in Zuid-Holland toekomstbestendig te maken, zullen we inzetten op hernieuwbare grondstoffen. Dit kan door het hergebruik van grondstoffen van biogene oorsprong, zoals biomassa en het verwaarden van afval en CO2. Een regionaal fieldlab met kennis en ervaring op het gebied van biotechnologie is Planet B.io. Zij denken graag mee over mogelijke projecten en projectpartners.

Maak gebruik van fieldlabs

Onze regio kent vele fieldlabs en innovatieplekken waar duurzame innovaties worden getest. Door middel van het Innovatieprogramma Energie & Klimaat versterken we dit ecosysteem door samenwerking en kennisdeling, waardoor we de krachten bundelen voor de belangrijkste uitdagingen.

Meer weten?

Wil je meer informatie over het Innovatieprogramma Energie & Klimaat of ben je benieuwd naar de projecten die al gesteund zijn door het programma? Kijk dan op deze pagina voor een actueel overzicht. Hier vind je ook projectbeschrijvingen en kun je lezen over successen zoals het project van VSPARTICLE, dat de productie van waterstof sneller, goedkoper en duurzamer maakt met hun Nanoprinter.

Het Innovatieprogramma Energie & Klimaat is een initiatief van provincie Zuid-Holland MRDH, TNO en InnovationQuarter om innovatie op duurzame energie te versnellen. InnovationQuarter coördineert de uitvoering namens de partners.

Nieuwe voucherronde Innovatieprogramma Energie & Klimaat van start