bollen-bloemen-innovatie7

Lever oude gewasbeschermingsmiddelen in

Afgelopen periode is van diverse gewasbeschermingsmiddelen de opgebruiktermijn verstreken. Dit betekent dat die middelen niet meer toegepast mogen worden. Maar wat doe je dan met eventuele restanten van deze oude middelen? Die middelen lever je zo snel mogelijk in en er zijn verschillende mogelijkheden voor het inleveren van restanten van oude gewasbeschermingsmiddelen.
lever-gewasbeschermingsmiddelen-in-greenport
  • Ongeopende verpakkingen kunnen soms teruggebracht worden bij de leverancier;
  • Lege, gespoelde verpakkingen met het STORL-logo mogen bij het reguliere bedrijfsafval (voor exacte werkwijze zie www.storl.nl). De Stichting STORL richt zich op het inzamelen van lege verpakkingen van gewasbeschermingsmiddelen. Dit is mede op basis van een convenant met de overheden. STORL is een samenwerking van LTO Nederland, Agrodis en Nefyto;
  • Geopende verpakkingen met restanten moeten worden behandeld als Klein Chemisch Afval (KCA). De KCA-depots van enkele gemeenten zijn aangesloten bij STORL (zie www.storl.nl). Dan kunnen de restanten daar worden ingeleverd. In sommige regio’s worden er initiatieven opgezet zoals onlangs door Renewi georganiseerd in het Westland. Klik hier voor een bericht met meer informatie;
  • In sommige andere regio’s is er actie vanuit het project ‘Bezem door de middelenkast’. Op dit moment zijn er echter geen inzamelingsacties;
  • Als er in de regio van het glastuinbouwbedrijf geen specifieke actie loopt, dan kan altijd contact worden opgenomen met de afvalverwerker in de regio, zoals Irado of Renewi. Afhankelijk van het middel en de hoeveelheid wordt het middel dan opgehaald.

Nieuw systeem inzameling

Lever oude gewasbeschermingsmiddelen in ieder geval altijd in bij een instantie die ze op een verantwoorde manier verwerkt, zodat ze het milieu niet belasten. Binnen STORL wordt nu gewerkt aan een nieuw systeem voor de inzameling van gespoelde lege verpakkingen en van restanten van middelen. De aanleiding voor een nieuw systeem is de Uitgebreide Producenten Verantwoordelijkheid, die per 1 januari 2023 geldt voor plastic verpakkingen. Het nieuwe inzamelingssysteem moet in januari 2023 van start gaan.

Meer relevante informatie over het inzamelen van restanten van gewasbeschermingsmiddelen is hier te vinden.

Bron: Glastuinbouw Nederland

Lever oude gewasbeschermingsmiddelen in