bollen-bloemen-innovatie7

Landbouwportaal Rijnland geopend!

Het Landbouwportaal Rijnland is officieel geopend! In het Landbouwportaal kunnen boeren en tuinders een gratis coach aanvragen die adviseert over water- en bodemkwaliteit. Er zijn vier thema's waarop ondersteuning mogelijk is: erfafspoeling, duurzaam bodembeheer, gewasbeschermingsmiddelen, beheer en inrichting van percelen en oevers.
Water-bodem-kwaliteit-erf-landbouwportal-Rijnland

Het Landbouwportaal Rijnland is officieel geopend! In de Landbouwportaal kunnen boeren en tuinders een gratis coach aanvragen die adviseert over water- en bodemkwaliteit.
Er zijn vier thema’s waarop ondersteuning mogelijk is: erfafspoeling, duurzaam bodembeheer, gewasbeschermingsmiddelen, beheer en inrichting van percelen en oevers.

Bedrijfsbezoek door gratis coach

Pleun van Woerden had zich meteen na de opening van het landbouwportaal aangemeld voor een gratis coachbezoek. Dus ging erfcoach Ad Schouten naar haar toe en stelde als erfcoach verschillende vragen over het bedrijf. En Pleun vertelde hoe hij bepaalde zaken aanpakt als het gaat om erfafspoeling, het schoonmaken van kisten en de afvoer van restgrond. Op deze manier kon Ad goed aansluiten bij de bedrijfsvoering van de ondernemer. En kon hij direct tips geven die eenvoudig en vaak kosteloos uit te voeren zijn. Of adviseren over maatregelen en subsidies.

Portal bekijken en coach aanvragen

Het is gratis om een coach op het bedrijf laten komen voor advies op maat over effectieve maatregelen die bijdragen aan een betere bodem- en waterkwaliteit. Bekijk het landbouwportaal of vraag zelf ook een coach aan: https://lnkd.in/ehNVvm5U.

Subsidie aanvragen

Met het advies van de coach kunt u bij Rijnland subsidie aanvragen voor het nemen van maatregelen om de bodem- en waterkwaliteit op en rondjo uw bedrijf te verbeteren.

Landbouwportaal Rijnland geopend!