bollen-bloemen-innovatie7

‘Juist voor de sierteeltsector is Connected Transport aantrekkelijk’

Bij Connected Transport, ook wel Connected Rijden genoemd, worden belangrijke routes voor het vrachtverkeer ingericht met slimme verkeerslichten, waarmee vrachtwagens – zo lang de verkeerssituatie dat toelaat - voorrang krijgen op het overige verkeer. Dit bespaart tijd, brandstof én CO2- en stikstofuitstoot. Connected Transport is een initiatief vanuit het Rijk, provincies, metropool- en vervoerregio's en bedrijven.
vrachtwagen-connected-transport-greenport

Connected Transport is een initiatief vanuit het Rijk, provincies, metropool- en vervoerregio’s en bedrijven. Het samenwerkingsverband gebruikt de kansen die digitalisering biedt om logistiek duurzamer, veiliger en efficiënter te maken. Royal FloraHolland levert hieraan een actieve bijdrage, zodat we onze locaties bereikbaar houden en transport duurzamer maken.

De voordelen van Connected Transport zijn breed: minder brandstofverbruik, tijdsbesparing, lagere kosten, minder CO2- en stikstofuitstoot, een betere doorstroming van het verkeer én een verhoogde verkeersveiligheid. Juist voor de sierteeltsector is het initiatief aantrekkelijk, stelt Robbert Janssen, als technisch projectleider verbonden aan het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Bij Connected Transport, ook wel Connected Rijden genoemd, worden belangrijke routes voor het vrachtverkeer ingericht met slimme verkeerslichten, waarmee vrachtwagens – zo lang de verkeerssituatie dat toelaat – voorrang krijgen op het overige verkeer. Zo hoeven chauffeurs minder vaak te remmen en op te trekken en besparen zij tijd, brandstof én CO2- en stikstofuitstoot.

Juist voor vervoerders in de sierteeltsector is dit aantrekkelijk, legt Robbert uit. “Zij rijden met name over N-wegen richting locaties van Royal FloraHolland, en die wegen zijn veelal uitgerust met slimme verkeerslichten.”

Een goed voorbereide chauffeur draagt bij aan verkeersveiligheid
Maar Connected Transport biedt meer dan alleen kunnen doorrijden bij verkeerslichten. Ook de verkeersveiligheid is erbij gebaat. “Chauffeurs krijgen op hun boordcomputer meldingen over bijvoorbeeld files, ongevallen, een stilstaand voertuig, een rood kruis of een naderende ambulance. Deze meldingen krijgen zij binnen via een icoon of spraakbericht. Zo kunnen chauffeurs zich focussen op het verkeer en kunnen ze zich tijdig voorbereiden op situaties op de weg.”

Connected Transport gaat om vrachtwagens die verbonden zijn met internet. Om het systeem goed te laten werken moet de IT-leverancier van de boordcomputer data – bijvoorbeeld over de positie van de vrachtwagen – delen met andere partijen in de keten, maar ook met de infrastructuur onder beheer van wegbeheerders van provincies en gemeentes. “Wij willen deze data-uitwisseling zo optimaal mogelijk organiseren, zodat vrachttransport slimmer, efficiënter en duurzamer wordt. Het doel is de chauffeur zo goed mogelijk informeren”, vertelt Robbert, die zelf ook een dag per maand als chauffeur in het containertransport te vinden is en dus weet hoe het er in de praktijk aan toe gaat. “Ga maar na: als je zelf in de auto zit en je weet dat straks een ambulance van achter nadert, word je toch iets minder overvallen door het geluid en heb je rustig de tijd om ruimte te maken voor de hulpdienst.”

Op naar 1700 slimme verkeerslichten
Het landelijke initiatief wordt nu uitgerold in een aantal regio’s, waaronder Amsterdam Westkant met mainport Schiphol en Royal FloraHolland Aalsmeer, Noord-Brabant en Limburg, Zeeland en Zuid-Holland met onder andere Royal FloraHolland locaties Naaldwijk en Rijnsburg en natuurlijk de havens van Rotterdam. Het gaat vooral om de gebieden waar veel vrachttransport plaatsvindt.

Op dit moment zijn er ongeveer 1300 slimme verkeerslichten in Nederland. Er zijn al afspraken gemaakt om dat aantal op te schroeven naar 1700 eind 2024. Als je bedenkt dat ons land in totaal zo’n 5000 verkeerslichten telt, dan is al best een substantieel deel slim. “Per gemeente verschilt nog wel in welke mate vrachtverkeer voorrang krijgt. Natuurlijk krijgen hulpdiensten overal de hoogste prioriteit, maar daaronder zien we verschillen. In Utrecht zie je bijvoorbeeld dat juist fietsers prioriteit krijgen. Als Rijk hebben we daar niet zoveel over te zeggen, dat is de couleur locale en mogen de wegbeheerders van gemeentes en provincies zelf invullen.”

Nederland voorop in Europa
Wereldwijd wordt op meerdere plekken gewerkt aan Smart Mobility – een soort overkoepelende term voor slimme oplossingen in mobiliteit – onder meer in de VS, Japan en Singapore. “In Europa mogen we wel stellen dat Nederland voorop loopt”, aldus de expert. “Er is geen land met zoveel slimme verkeerslichten. Vooral Duitsland en België kijken naar ons. Je hoopt natuurlijk dat deze ontwikkeling zich als een olievlek over Europa verspreidt.”

Stimuleringsvergoeding
Sinds ongeveer een half jaar kunnen transporteurs de Connected Transport-diensten op de boordcomputer gebruiken. Hiervoor zijn vanuit Amsterdam Logistics en SmartwayZ.NL stimuleringsregelingen beschikbaar. Het gaat om een eenmalige compensatie van 70 euro per vrachtwagen, zodat transporteurs de diensten laagdrempelig en tegen beperkte kosten kunnen proberen.

De eerste resultaten zijn positief. Robbert: “Er zijn nog wel kinderziektes en hordes te nemen, maar steeds meer partijen in de keten adopteren de diensten; het komt echt uit de niche vandaan. Wat het nu met name leuk maakt, is dat we eerst vooral met de technische voorbereiding bezig waren, maar dat er nu opgeschaald gaat worden.”

“Er is schaal nodig om de Connected Transport-diensten goedkoper te maken. Uiteindelijk wil je dat dit zonder stimuleringsvergoeding kan opereren. De markt moet in beweging komen en dan kan het hard gaan. Nu zijn we op een punt beland waarop de eerste prijszetting ontstaat: wat mag iets per maand kosten? Als Rijk bemoei je je niet met prijsonderhandelingen tussen private partijen, maar mijn verwachting is dat de dienst rond de 5 euro per maand per voertuig zal kosten. Als je bedenkt dat optrekken zo een halve liter diesel kost, dat een chauffeur zijn wagen meer kan laten uitrollen, remmen minder zullen slijten én dat de chauffeur minder wachttijd heeft, dan is de return on investment zeker interessant.”

Doe ook mee
Juist voor vervoerders in de sierteeltsector is Connected Transport aantrekkelijk, stelt de expert. “Meedoen met testen, waarbij stimuleringsregelingen de kosten drukken, is een laagdrempelige manier om zelf te ervaren hoeveel tijd en brandstof je kunt besparen en wat het doet voor het comfort en de veiligheid van de chauffeur. Dit geldt met name voor vrachtwagens die op N-wegen tussen het Westland en Aalsmeer pendelen.”

Aanmeldingen zijn nog altijd welkom. Ben je vervoerder en heb je interesse? Klik hier voor stimuleringsregeling van Amsterdam Logistics (voor de regio Amsterdam Westkant) en klik hier voor meer informatie en aanmelden voor de stimuleringsregeling van SmartwayZ.nl.

Bron: Royal Flora Holland
Bron foto: Image by fanjianhua

‘Juist voor de sierteeltsector is Connected Transport aantrekkelijk’