bollen-bloemen-innovatie7

Jaarplan 2023 en jaarrapportage 2022

Greenport Duin- en Bollenstreek publiceert het jaarplan 2023 en de jaarrapportage 2022. Hierin staan de doelen en uitdagingen beschreven, legt de stichting financiële verantwoording af en blikt zij terug op 2022.
omgeving-duin-en-bollenstreek-omgevingsvisie-provincie-zuid-holland

Duurzaam Verbonden, dat is het thema waar wij als Greenport Duin- en Bollenstreek voor staan en waar wij invulling aan willen geven. Hoe we dat in het afgelopen jaar hebben gedaan lees je in de rapportage over 2022.

We zijn het jaar 2023 begonnen met aantal mooie bijeenkomsten en de voorbereiding voor nog veel meer moois. Onze doelen en activiteiten voor dit jaar staan in het jaarplan 2023.

Samenvatting documenten

In de samenvatting van het jaarplan 2023 en de jaarrapportage 2022 staan de highlights van beide documenten.

Jaarplan 2023 en jaarrapportage 2022