bollen-bloemen-innovatie7

Internationale kansen? Vraag een voucher aan!

Vanuit het versnellingsprogramma internationalisering van Groenpact kunnen vouchers worden aangevraagd. De vouchers zijn bedoeld om specifieke kansen op het gebied van groen onderwijs, praktijkgericht onderzoek en innovatie in landen te verzilveren. Vraag jouw voucher aan voor 8 november 2022.
Geld-groeien-economie-greenport-duin-en-bollenstreek

Het vouchersysteem wil daarmee de samenwerking tussen kennisinstellingen, topsectoren / bedrijfsleven en de Nederlandse overheid in relatie tot het buitenland bevorderen.

Het versnellingsprogramma internationalisering van Groenpact richt zich op het versterken van de internationale oriëntatie en strategische positionering van het Nederlandse kennis-en innovatie systeem. Internationale samenwerking en kennisdeling op het gebied van onderwijs, onderzoek en innovatie zijn essentieel om een zinvolle bijdrage te kunnen blijven leveren aan oplossingen voor de belangrijke uitdagingen van deze tijd, zowel binnen Nederland als in mondiaal verband.

Per 12 september 2022 is de tweede aanvraagronde voor dit jaar opengesteld. Aanvragen kunnen t/m 7 november 2022 hier worden ingediend.

Bron: Greenports Nederland

Internationale kansen? Vraag een voucher aan!