bollen-bloemen-innovatie7

Hoe is het eigenlijk met… De Onderbroeken Challenge?

In oktober 2023 startten we een proef met het ingraven van onderbroeken. Dit deden op een aantal plekken in de regio; van schooltuin tot moestuin en van biologisch weiland tot bollenland. Begin december was het moment daar: het opgraven van de onderbroeken. De uitkomst is verrassend op sommige plekken.
Onderbroeken-Challenge-greenport

Opbrengsten

De resultaten verschillen per locatie. Op heel wat locaties is er goed ‘gegeten’. Juist daar waar verwacht werd dat de onderbroek goed opgegeten zou worden was dat aanzienlijk minder. Mogelijke verklaring hiervoor is het natte najaar. Reden genoeg om de Onderbroeken Challenge voor de zomer te herhalen!

Avonturiers in actie

Leerlingen van de Avonturier in Voorhout deden ook mee aan de Onderbroeken Challenge. Hun bevindingen werden vastgelegd door BO Omroep.

Meer informatie

Lees hier meer over de Onderbroeken Challenge en hier over de aftrap.

Hoe is het eigenlijk met… De Onderbroeken Challenge?