bollen-bloemen-innovatie7

Hester Maij benoemd tot algemeen voorzitter, Zilveren speld Jaap Bond

In een extra ledenvergadering van KAVB is op dinsdag 7 mei 2024 afscheid genomen van Jaap Bond en is Hester Maij gepresenteerd als zijn opvolger. Bond kreeg als dank voor zijn inzet de Zilveren KAVB-speld.
nieuwe_voorzitter_kavb_hester_maij-greenport

Tijdens de vergadering blikte vicevoorzitter Arie Wesdorp terug op de 4,5 jaar voorzitterschap van Bond. Belangrijke onderwerpen waarmee Jaap Bond aan de slag is gegaan: de coronamaatregelen, de Verbindend Verklaring als basis voor collectief bloembollenonderzoek en het weer meer zichtbaar maken van de KAVB in tal van overlegsituaties. Als dank voor zijn grote inzet kreeg hij hiervoor van het Hoofdbestuur de Zilveren KAVB-speld.

Verkiezing nieuwe voorzitter

Vervolgens werd de procedure voor de verkiezing van een nieuwe voorzitter toegelicht. Daarbij was een belangrijke rol weggelegd voor de kringen, die zich mochten uitspreken over de profielschets en kandidaten mochten aandragen. Uit de aangedragen kandidaten is door de sollicitatiecommissie een aantal potentiële kandidaten geselecteerd, waarmee gesprekken zijn gehouden. Hester Maij is voorgedragen, waarmee unaniem is ingestemd door het Hoofdbestuur. Tijdens de vergadering heeft zij zich kort voorgesteld. Omdat er geen tegenkandidaten waren, hoefden de leden niet te stemmen over de voordracht.

Hester Maij

Hester Maij heeft in haar werkzame leven veel ervaring opgedaan in plaatselijke en regionale politieke functies en was de afgelopen vier jaar directeur Public Affairs bij FrieslandCampina. Ze realiseert zich dat de bloembollensector het op dit moment niet altijd even gemakkelijk heeft. Er is kritiek vanuit de maatschappij en overheden stellen soms regels vast die niet passen in de praktijk van alle dag. “In dat laatste is de sector niet uniek. Het is mijn ervaring dat de overheid en de politiek niet altijd een goed beeld hebben van hoe een sector in elkaar zit. Het is daarom belangrijk om steeds weer uit te leggen hoe zaken in werkelijkheid gaan in de sector. Het blijft nodig om dat verhaal en onze ambitie telkens weer te vertellen. “Inmiddels heeft ze zich al een beeld gevormd van de bloembollensector. “Ik ben onder de indruk van het ondernemerschap en de innovatie in de sector. Er gebeurt al veel als het gaat om anders telen, maar er is ook een langetermijnvisie nodig. Daarvoor zal de KAVB een uitvoeringsagenda moeten opstellen.”

Hester Maij benoemd tot algemeen voorzitter, Zilveren speld Jaap Bond