bollen-bloemen-innovatie7

Herziening omgevingsbeleid provincie Zuid-Holland

Het omgevingsbeleid van provincie Zuid-Holland is herzien en op 12 oktober jl. vastgesteld. Dit houdt in dat de zogenaamde Herziening Omgevingsbeleid Module Ruimte en Wonen definitief is. Wat er precies is veranderd lees je hier.
omgeving-duin-en-bollenstreek-omgevingsvisie-provincie-zuid-holland

De module Ruimte en Wonen van het omgevingsbeleid van de provincie Zuid-Holland is aangepast. Op 12 oktober jl. stelde Provinciale Staten de zogenaamde Herziening Omgevingsbeleid Module Ruimte en Wonen definitief vast. De Herziening voorziet onder andere in een verruiming van de mogelijkheden om internationale medewerkers te huisvesten in greenport-gebieden. Ook aan de randen van bestaand stedelijk gebied en bedrijfsterreinen blijven maatwerkoplossingen mogelijk.

De Herziening treedt dit jaar nog in werking, de exacte datum is nog niet bekend. Meer informatie is te vinden op de website van provincie Zuid-Holland.

Herziening omgevingsbeleid provincie Zuid-Holland