bollen-bloemen-innovatie7

Terugblik GreenportLIVE: Update Fundamentele Systeemsprong

Greenport Duin- en Bollenstreek en Wageningen University & Research organiseerden het evenement GreenportLIVE: Update PPS Fundamentele Systeemsprong. Op dinsdag 4 oktober gaven onderzoekers in het project een update over de tot dan toe behaalde resultaten waarbij gekeken wordt naar anders en schoner telen.

Op dinsdag 4 oktober praatten de onderzoekers van Wageningen University & Research (WUR) de sector bij tijdens GreenportLIVE: Update PPS Fundamentele Systeemsprong. Anders en schoner telen, met minder residu, gewasbeschermingsmiddelen en bemesting. Dit kan zomaar het ‘nieuwe normaal’ worden als de uitkomsten van het project PPS Fundamentele Systeemsprong goed blijven.

Uitkomsten per gewas

Van diverse gewassen werden de resultaten gedeeld. Er zijn behoorlijke verschillen tussen de onderzochte bolgewassen. Bij calla lijkt het mogelijk om de teelt te versnellen in de kas. Bij tulp is uitgebreid gekeken naar de fotosynthese en dat geeft nieuwe inzichten, de vermeerderingscapaciteit verhogen lijkt mogelijk, maar vraagt nog veel onderzoek. Hyacint laat zich moeilijk opjagen, maar daar zijn mogelijkheden in de vermeerdering, bijvoorbeeld door bollen te snijden of kleinere maten (12) te hollen. Bij narcis en amaryllis ligt de focus op het verhogen van het resultaat van het parteren. Bij amaryllis lijkt vroeg parteren en warm bewaren goed te werken. Dit zijn eerste resultaten, het onderzoek loopt nog ca. 1,5 jaar. Informatie is te vinden op de website van www.vitaleteelt.nl en de site van WUR.

Verdiepende themagroepen

In de themagroepen gingen de deelnemers uiteen, per thema: virusvrij, systeemsprong, calla, tulp en narcis & amaryllis. Hierin werden uitkomsten, maar ook uitdagingen besproken die kwekers en onderzoekers zien voor de toekomst en het project. 

Een aantal zaken kwam meerdere keren terug in de discussie, zoals bijvoorbeeld de kostenkant, behoefte aan resistente rassen en problemen met weefselkweekmateriaal. Ook kwamen er veel suggesties en tips langs, zoals meer onderzoek naar natuurlijke vijanden voor de bloembollen, meer geld voor meer lange termijn en meer fundamenteler onderzoek en goed kijken naar eerder onderzoek en vooral ook gebruik maken van de vele kennis uit de praktijk. Aanwezigen waren zich bewust van de uitdagingen die er zijn voor de sector, maar er is ook hoop dat men door innovatie weer oplossingen vindt.

Videomateriaal en presentaties

Vanuit de WUR zijn twee video’s beschikbaar om te bekijken.

Opname bekijken

Daarnaast is er een opname gemaakt van het plenaire gedeelte. Dit kan je bekijken via ons YouTube-kanaal.
De aftermovie is hier te vinden.

Presentaties onderzoekers WUR

De onderzoekers van de WUR hebben diverse presentaties gegeven. De volledige presentatie bekijk je hier, of via de opname van het plenaire gedeelte.

Terugblik GreenportLIVE: Update Fundamentele Systeemsprong