bollen-bloemen-innovatie7

Gratis energieadvies voor bedrijven

De Duin- en Bollenstreek streeft naar een klimaatneutraal sierteeltcluster in 2040. Om dat te halen, steunt de Greenport bedrijven die maatregelen willen nemen.
Lampen-uit-greenport-duin-en-bollenstreek

Samen met Royal Anthos en Regionaal adviesbureau Energy Environment Care (EECare) geeft de Greenport ruim twintig bedrijven de kans een jaar lang hun energieverbruik te monitoren. EECare vult dit nog eens aan door datzelfde jaar de meetgegevens ook te voorzien van een advies.

Besparen of opwekken
Wie wil starten met het in kaart brengen van zijn energieverbruik, loopt misschien ook aan tegen de informatieplicht energiebesparing. Ook daarbij kunnen wij dan te hulp schieten. Of misschien wil je liever een quickscan zonne-energie laten doen. Er zijn veel varianten mogelijk om zo snel mogelijk samen op de route van klimaatneutraal te komen.

Meten = weten
Met betrouwbare digitale data wordt het energieverbruik in jouw bedrijf gericht gemonitord. Als je weet waar en wanneer onnodig energie wordt verbruikt, kan je hierop doelbewust gaan besparen. Een win-win situatie dus.

Aanmelden voor openstelling SDE++ regeling
Meld je zo snel mogelijk aan, want er zijn in eerste instantie maar twintig monitors te verdelen. Misschien heb jij je scan dan te pakken voor de openstelling van de SDE++ subsidie, die je kunt inzetten om maatregelen te nemen. E-mail naar maarten@eecare.nl en wij laten zo snel mogelijk weten of jij deelnemer bent.

Gratis energieadvies voor bedrijven