bollen-bloemen-innovatie7

Gezocht: vernieuwende oplossingen voor een circulaire plastic industrie

De provincie Zuid-Holland heeft een wedstrijd uitgeschreven om plastic afval uit onder meer de tuinbouw aan te pakken. Win je de wedstrijd, dan ontvang je 50.000 euro. Inschrijven kan tot 13 september.
tray-plastic-p-act-challenge-greenport

Kunststoffen (plastics) komen in veel producten voor maar zijn nog weinig circulair. Het grootste deel van het plastic wordt verbrand en een klein deel beland in het milieu. En daar willen we als provincie van af! In de keten van plastic product en plastic gebruik kunnen nog forse stappen gezet worden. Kunnen we het gebruik van kunststof voorkomen? Kunnen we het hergebruiken of op zijn minst recyclen? Daarover moeten we gaan nadenken willen we onze ambitie 100% circulair in 2050 halen.

Daarom zoeken wij jullie!

Chemische recycling innovator, super sorteerder, circulair econoom, digitale of logistieke oplosser? Iedereen is nodig om deze stap te maken. Wij zoeken alle oplossingen, plannen, samenwerkingen en ideeën die een volledig circulaire kunststofketen dichterbij kunnen brengen. Zowel praktisch als theoretisch, technisch als economisch.

Hebben jullie een idee of oplossing? Dan ontvangen wij graag jullie inschrijving!

Over ons

Vanuit de strategie Circulair Zuid-Holland werkt de provincie Zuid-Holland aan meerdere onderwerpen waaronder kunststoffen. Om onze ambitie 100% circulair in 2050 te halen stimuleren wij de ontwikkeling van innovaties die daaraan kunnen bijdragen. Samen met onze Oost NL, InnovationQuarter, de provincie Overijssel werken wij samen in P>Act. Met dit netwerk brengen wij ketens van bedrijven, overheden, innovators/startups en kennisinstellingen samen in actie rond de doelstelling van de nationale Transitie Agenda Kunststoffen.


Voor wie is deze challenge?

Wij nodigen startups, ondernemers, studenten, techneuten, onderzoekers, ICT’ers, netwerkers, filosofen, economen, wereldverbeteraars en andere slimme koppen uit om met een voorstel te komen!

Informatiebijeenkomst

Vrijdag 3 september om 13.00 organiseren wij online een informatiebijeenkomst.
Meld je daarvoor nu aan! Aanmelden

Lees meer en schrijf je in via de website van de provincie Zuid-Holland.

Gezocht: vernieuwende oplossingen voor een circulaire plastic industrie