bollen-bloemen-innovatie7

Gemeenteraad Katwijk stelt nieuwe Economische Agenda vast

Donderdag 2 december stelde de gemeenteraad van Katwijk de nieuwe Economische Agenda ‘Samen aan de slag’ vast. Met het uitvoeringsprogramma van de nieuwe agenda werkt de gemeente de komende jaren samen met lokale en regionale ondernemers en partijen aan een vitale, duurzame en innovatieve Katwijkse economie.
duurzaam-ondernemen-greenport-duin-en-bollenstreek

De Economische Agenda richt zich op drie economische clusters en vier thema’s. De clusters zijn bedrijventerreinen en werklocaties, sierteelt en agribusiness, en vrijetijdseconomie. De thema’s zijn aanjagen van innovatie, faciliteren van startende ondernemers, een goede aansluiting van onderwijs op arbeidsmarkt, en creëren van ruimte om te ondernemen.

Op zoek naar projecten

Voor de uitvoering van de agenda gaat de gemeente komend jaar op zoek naar projecten die ondernemers zelf kunnen aandragen. De projecten worden door een stuurgroep beoordeeld op de aansluiting met de eerder genoemde clusters en thema’s. Een advies hierover wordt voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders. Zij beslissen vervolgens welke projecten dat jaar uitgevoerd gaan worden in het kader van de Economische Agenda.

Eerste projecten al geprioriteerd

Voor de eerstkomende periode zijn al een aantal projecten, die zijn opgehaald uit diverse gesprekken met ondernemers, door de stuurgroep geprioriteerd. Bijvoorbeeld een project rondom optimalisatie en verduurzaming van bedrijventerreinen. Wethouder Jacco Knape: “Het verduurzamen van bedrijventerreinen is een brede maatschappelijke opgave. Vanuit de Economische Agenda gaan we daarom samen met het bedrijfsleven aan de slag in deelprojecten en maken we afspraken met ondernemers over verduurzamen. Op die manier werken we met samen aan het verduurzamen van bedrijven én het bedrijventerrein.”  

Indienen project

Ondernemers kunnen naar verwachting midden 2022 projecten indienen. Meer informatie over de Economische Agenda is te lezen op www.katwijk.nl/economischeagenda.

Gemeenteraad Katwijk stelt nieuwe Economische Agenda vast