bollen-bloemen-innovatie7

Eindejaarsbijeenkomst Anthos

Op 21 december sloot Anthos sloot het jaar af met haar leden en belangstellende in het ECC in Leiden. Zowel voorzitter Niek van Kesteren als directeur Mark-Jan Terwindt gingen in op de hoogtepunten van het afgelopen, maar ook op de ontwikkelingen in de afzet van boomkwekerijproducten en bolgewassen. Klimaat en de vraag van de consument spelen een grote rol , net als de wens voor een groene leefomgeving.

Klimaat en consument

Klimaatverandering en de wens naar een groen leefomgeving bieden mooie kansen voor de afzet van groene producten en ondermeer met de uitreiking van de prijs voor de Groenste Stad van Nederland (Utrecht) wordt daar de aandacht op gevestigd. Naast de wens van consumenten om duurzaam geteelde producten, laten ook omwonenden en natuurorganisaties zich meer horen als het gaat om de impact van telen op het milieu. In zijn speech ging Mark-Jan Terwindt in op dit thema. Wetgeving rondom Corporate Sustainability Reporting (CSRD) geldt nu al voor grote bedrijven, hier gaan kun toeleveranciers steeds meer de effecten van merken onder meer door het moeten aanleveren van data, maar ook omdat de ecologische footprint van een product een steeds meer een aspect wordt wat meegenomen wordt in (koop) afwegingen.

Dutch Flower Group

Sprekers Marcel Zandvliet (Chief Sustainability Officer) en Raimon Loman van Dutch Flower Group (DFG) gingen in hun interactieve presentatie in op de reis die zij met hun klanten en telers hebben gemaakt in de afgelopen jaren op weg naar verduurzaming. DFH is met een omzet van meer dan EUR 2,3 mrd, 30 bedrijven en 5000 medewerkers en 5500 leverende telers het grootste handelshuis in bloemen- en planten. Het belangrijkste inzicht: duurzaamheid is niet meer weg te denken. En samen met klanten toeleveranciers zijn al grote stappen gemaakt, als het gaat om het energieverbruik, verpakkingen maar ook als het gaat om sociale en arbeidsomstandigheden (dit laatste met name uit Afrika en Zuid Amerika). Het merendeel van het assortiment dat DFG voert, is gecertificeerd. Twee grote uitzonderingen vallen op: het product tulp én boomkwekerijproducten. 

Bloemen zijn onvervangbaar

Speekster Natasja Sadi nam de zaal mee in het haar verhaal over social media en hoe je dit in kunt zetten om jouw boodschap te vertellen.  Haar boodschap is haar liefde voor bloemen en haar creativiteit: ze maakt ook bloemen van suiker. Bloemen zijn onvervangbaar. Haar stelling: alleen bij met het ontvangen van bloemen toont de ontvanger de ‘Duchenne lach’, dit is een volkomen ontspannen lach. 

Eindejaarsbijeenkomst Anthos