bollen-bloemen-innovatie7

Call AiNed Learning Communities 2024 (Stichting AiNed)

De inschrijving voor de AiNed Learning Communities 2024 is geopend. Met deze uitnodiging roept AiNed Nederlandse mkb-ondernemingen en maatschappelijke organisaties op om hun kennis en vaardigheden op het gebied van kunstmatige intelligentie te vergroten. De benadering van een Learning Community is gebaseerd op case-based leren. Voor deze oproep is een budget van 28,4 miljoen euro beschikbaar gesteld, dat in twee rondes zal worden toegekend. Indienen kan tot 5 juli 2024.
Drones-sensortechniek-data-greenport

AI heeft als systeemtechnologie grote impact op een breed veld van sectoren en de mensen die daarin werken. De ontwikkelingen volgen elkaar razendsnel op. De markt vraagt om steeds nieuwe kennis en goed opgeleide werknemers en studenten.

AiNed Learning Communities zijn strategische meerjarige samenwerkingen die een praktijkgerichte benadering bieden voor ondernemingen (mkb) en maatschappelijke organisaties om AI-kennis en kunde te vergroten en op onderwijsvlak samen te werken met dragers van AI-kennis en kunde. Waarbij het gezamenlijk leren door middel van het doorlopen van cases (praktijk uitdagingen) centraal staan in één van deze toepassingsgebieden:

  • Energie en duurzaamheid
  • Gezondheid en zorg
  • Mobiliteit, transport en logistiek
  • Technische industrie.

Doel van Learning Communities

Het doel van een Learning Community is om een hoogwaardige en diverse AI-talentpool van werknemers en studenten te creëren en te behouden, die in staat is om de kansen en uitdagingen van AI te benutten en aan te pakken. Een Learning Community vormt een kennisbooster voor AI, levert schaalbare resultaten en combineert praktische cases (met name uit het mkb) met kennisopbouw. Dit resulteert in meer AI-kennis en kunde onder werknemers en studenten en ontwikkelde leermodules die opschaling mogelijk maken.

Voor wie

Zowel ondernemingen en/of maatschappelijke organisaties als kennisinstellingen (van MBO t/m WO-niveau) kunnen deel uitmaken van een AiNed Learning Community. Binnen een community onderscheiden we de volgende rollen: kernpartners, team-leads en deelnemers aan de community (kennisontvangers en kennisverschaffers).

Planning

De lanceringsdatum van deze call is 29 februari 2024 en de deadline voor het indienen van het volledige voorstel is 5 juli 2024. In deze call zijn de volgende bijeenkomsten en deadlines gepland:

29 februari 2024 Lancering call 
19 maart 2024Webinar voor vragen over het verkort voorstel, start 14.30 uur (aanmeldformulier)
5 april 2024Deadline voor het indienen van het verkort voorstel
8 of 19 april 2024Co-creatie workshop
15 mei 2024Pitchsessie, presenteren voorgenomen volledig voorstel
28 mei 2024Webinar voor het stellen van vragen over het volledige voorstel
5 juli 2024Deadline voor het indienen van het volledige voorstel
september 2024Verwacht besluit eerste ronde van de AiNed call Learning Communities

Belangrijke documenten

Raadpleeg onderstaande documenten voor meer informatie over de call inclusief de voorwaarden:

Budget

In het AiNed programma is voor Learning Communities 28,4 miljoen euro beschikbaar gesteld, die in twee rondes zal worden toegekend. Voor deze eerste ronde in 2024 is 15,6 miljoen euro beschikbaar.

Bron: AIned.nl.

Call AiNed Learning Communities 2024 (Stichting AiNed)