bollen-bloemen-innovatie7

Best4Soil nu ook beschikbaar voor bloembollen

Best4Soil voor bloembollen is opgeleverd vanuit het project BollenBodem van de Bollenacademie. Met deze tool kunnen telers keuzes maken voor vruchtwisselingschema’s in relatie tot aaltjes. Best4Soil is de opvolger van aaltjesschema.nl.
Narcissen-Planten-bodem-best4soil-greenport

Met financiering van Colland in het project BollenBodem van de Bollenacademie is er in Best4Soil nu ook voor de bloembollenteelt de mogelijkheid om telers te helpen bij de keuze van gewasrotatie en beheersmaatregelen voor aaltjes. De database Nematoden is aangevuld en geactualiseerd voor de vijf belangrijkste bolgewassen (tulp, lelie, narcis, hyacint en zantedeschia). Komend jaar wordt voor de bloembollen ook de database voor bodemschimmels aangevuld. Best4Soil is de opvolger van aaltjesschema.nl.

Gezonde bodems zijn van groot belang voor de productie van landbouwgewassen. Vooral in intensieve productiesystemen zijn bodemziekten een belangrijke factor met een negatief effect op de bodemgezondheid. Nieuw ontwikkelde best practices en goede vruchtwisselingen maken het mogelijk de bodemgezondheid in stand te houden, te verbeteren of te herstellen. Toepassing van een geoptimaliseerde gewasrotatie vormt de basis om de opbouw van bodemziekten te voorkomen, die specifiek is voor de behoeften en situatie van elke individuele teler.

In een Groot EU programma is er met Best4Soil een community of practice netwerk in heel Europa voor telers, adviseurs, voorlichters en onderzoekers opgezet. Dit netwerk bevordert praktijkgerichte kennis over 4 best practices (compost, groenbemesters, anaerobe grondontsmetting, (bio)solarisatie) voor de bestrijding van bodemziekten. Het hoofddoel van dit netwerk van Best4Soil is om de bodemgezondheid te behouden, te verbeteren of te herstellen. Het biedt open toegang-databases met informatie over de ziekteverwekkers en aaltjes die van invloed zijn op tuinbouw- en akkerbouwgewassen en groenbemesters, om telers te helpen bij het ontwerp van passende gewasrotaties en innovatieve beheersmaatregelen. Deze database voor bestrijding van schimmels en aaltjes is vernieuwd voor Nederland en nu ook wereldwijd toegankelijk voor akkerbouwgewassen, groentegewassen en groenbemesters, en nu dus ook voor de vijf belangrijkste bolgewassen.  

Innovatieve beheersmaatregelen worden aangeboden door middel van gemakkelijk te begrijpen instructievideo’s en factsheets die meer diepgaande informatie geven. Alle informatie wordt vertaald in 20 EU-talen, is vrij toegankelijk en gemakkelijk te begrijpen om een vlotte kennisoverdracht van onderzoek naar de praktijk te garanderen.

Meer informatie op de website van www.best4soil.EU , via tabblad Database en de link onderaan naar Databank Nematoden kan je zelf aan de slag. Heb je vragen, neem dan contact op met de projectleider van BollenBodem, Barry Looman, barry.looman@wur.nl.

Best4Soil nu ook beschikbaar voor bloembollen