Tuinbouw-battle-greenport-duin-en-bollenstreek

Tuinbouw Battle

De Tuinbouw Battle

Met de Tuinbouw Battle streven we ernaar om de jeugd meer kennis bij te brengen over de bloembollensector (breed: sierteeltsector), interesse bij scholieren te wekken voor een opleiding en carrière in de agrarische sector en tenslotte het imago van de sector een boost te geven.

Startmomenten 2024-2025

In het najaar van 2024 en voorjaar van 2025 zijn drie startmomenten gepland: 11 november, 6 januari en 3 maart. Opgeven kan via communicatie@greenportdb.nl.

De Tuinbouw Battle richt zich op de groepen 7 en 8 van de basisschool. Zij krijgen een online lesprogramma en hun eigen mobiele teeltkar waarop ze hun tulpenbollen verzorgen om de tulpen vervolgens te plukken en te verkopen. De leerlingen worden uitgedaagd zelf tulpen te telen, te verkopen en daarmee geld te verdienen voor een aankoop voor de klas, zoals een spel of iets om mee buiten te spelen. Weggeven mag natuurlijk ook, of de opbrengsten gebruiken voor een goed doel.
Kosten noch moeite worden gespaard door de inzet van vijf moderne mobiele teeltinstallaties zodat leerlingen in hun eigen klaslokaal tulpen kunnen kweken.

Experts uit de sector

Als onderdeel van het project begeleiden experts uit de sector de klas en delen zij hun kennis om de leerlingen te enthousiasmeren voor het sierteeltcluster. Een bedrijfsbezoek bij de telers hoort ook bij het programma. Vanuit Greenport Duin- en Bollenstreek regelen wij dit graag voor jullie. 
Als leraar krijg je een online lespakket (inclusief lerarenhandleiding) gericht op bloei van bollen en educatieve filmpjes om leerlingen gedurende de lesweek te helpen met het kweken van de bollen. Onze vrijwilligers ondersteunen door wekelijks langs te komen en aansluitend op het lesmateriaal extra informatie te geven en vragen te beantwoorden.

Zowel de mobiele teeltinstallatie als het lespakket en de bollen worden tijdens de battle kosteloos ter beschikking gesteld door Greenport Duin- en Bollenstreek en haar partners in het project. Ons projectteam ontzorgt: wij halen en brengen de materialen, plannen het bedrijfsbezoek bij een kweker in de buurt of het bezoek van de expert voor een gastles.

Finale

Elke ronde doen vijf scholen mee. Na het inleveren van het verslag maken de vrijwilligers per ronde de winnaar bekend. Hier hoort een prijs bij. Naast deze prijs dingen de winnende klassen ook mee naar de hoofdprijs: de Tuinbouw Battle Award! Deze award reiken wij uit tijdens de finale van de Tuinbouw Battle. Deze finale vindt plaats tijdens de onderwijsochtend die plaatsvindt bij Vier de Lente of de opbouwdagen van Bloemencorso Bollenstreek. Naast een speurtocht met o.a. vragen over de sierteelt en de regio (hier valt ook weer een prijs te winnen) is er ook een optreden van een artiest. Benieuwd naar hoe de Onderwijsochtend er uit ziet? Bekijk hier de aftermovie van 2023 en hier van 2024. 

Meedoen?

Leuk! Meld je aan via communicatie@greenportdb.nl.
Je krijgt dan van ons uitgebreide informatie over dit gratis project en kijken we met elkaar in welke ronde jullie mee kunnen doen.

Programma Onderwijs en Arbeidsmarkt

Het programma Onderwijs en Arbeidsmarkt Duin- en Bollenstreek  (Economic Board Duin- en Bollenstreek) ziet graag dat de scholen in de regio gebruik maken van interactieve lespakketten/gastlessen en/of praktijkbezoeken. Vanuit Greenport Duin- en Bollenstreek ondersteunen wij dit gedachtegoed.
Uit onderzoek blijkt dat hoe jonger mensen bij de regio en al haar activiteiten betrokken worden, hoe groter de kans dat jongeren zich ook in hun eigen leefomgeving verder ontwikkelen op het gebied van werk en zinvolle vrijetijdsbesteding. Dat draagt bij aan een krachtige economische en sociale regio!

Partners

De Tuinbouw Battle is een project van Greenport Duin- en Bollenstreek. In de voorbereiding en uitvoering werken we samen met Onderwijs en Arbeidsmarkt Duin– en Bollenstreek (onderdeel Economic Board Duin- en Bollenstreek) en Greenport Aalsmeer. De Tuinbouw Battle wordt financieel mede mogelijk gemaakt dankzij bijdragen van StimufloriHolland RijnlandContainer Centralen, Bosman en Van Zaal, Yuverta en lokale Rabobanken.

In een notendop

Tuinbouw-battle-greenport-duin-en-bollenstreek

Uitdagend en inspirerend

De Tuinbouw Battle is een uitdagend en inspirerend project dat techniek, tuinbouw en handel combineert, speciaal voor scholieren uit de groepen 7 en 8 in de regio Duin- en Bollenstreek. Door mee te doen aan de Tuinbouw Battle dagen zij zichzelf uit en leren ze de bedrijven in het sierteeltcluster in onze regio en hun werkzaamheden en activiteiten (beter) kennen.

De bollen verzorgen, samenwerken aan een verkoopplan en plezier hebben zijn drie pijlers binnen deze battle. 

Finale

Als hoogtepunt vindt de finale-ochtend plaats, bij het Bloemencorso Bollenstreek of Vier de Lente festival. 

vrijwilligers-nico-gerard-louis-tuinbouw-battle-greenport-duin-en-bollenstreek

Al jaren een succes

Na een aantal jaren met succes in Noord-Holland Noord uitgevoerd te zijn door Greenport Noord-Holland Noord, is de Tuinbouw Battle vanaf schooljaar 2020/2021 ook een actief project op basisscholen in de regio Duin- en Bollenstreek, en ook in de regio’s Boskoop en Aalsmeer. De succesvolle battle zit elke keer weer vol met enthousiaste scholen die hun leerlingen kennis willen laten maken met ‘groen’.

Meedoen kan heel gemakkelijk door aan te melden via communicatie@greenportdb.nl.

Tuinbouw-battle-greenport-duin-en-bollenstreek

Het vierde schooljaar op rij

Op maandag 16 november 2020 kregen de eerste scholen hun teeltkarren met daarop ‘slapende’ Franse bollen. De opvolgende jaren waren alle rondes volgeboekt met enthousiaste klassen en leerlingen, van Hillegom tot Katwijk en van Leiden tot Vogelenzang.
Dankzij medewerking en bijdragen van diverse partijen  aan de teeltkarren en Jan v.d. Slot uit Lisse voor de bollen kunnen de leerlingen hun eigen tulpen kweken in de klas. Vrijwilligers Nico, Louis en Gerard geven assistentie zodat de bollen de beste verzorging krijgen en kunnen uitgroeien tot mooie tulpen. Perfect om weg te geven of te verkopen.

Kijk je mee?

Verslag per week

Week 1-2

Als eerste moeten de slapende Franse tulpenbollen met de voeten in het water. De speciale bakken zorgen  er voor dat een teveel aan water in een speciale opvangbak terechtkomt. Daarnaast moet de LED-verlichting ingesteld worden met de bijgeleverde tijdsschakelaars. Aan de hand van een meegeleverde beschrijving kan de docent de leerlingen helpen om er voor te zorgen dat de tulpenbollen de juiste verzorging krijgen.

week 2-3

Week 2 staat in het teken van een aantal taken, die wekelijks terugkomen. Deze taken – door met elkaar samen te werken – zijn:

– Water controleren en eventueel aanvullen (wortels in het water)
– Eventueel zieke bollen verwijderen (schimmel)
– Controleren of de groei goed doorgaat.

Daarnaast zijn er vijf filmpjes beschikbaar met allerlei informatie over het kweken van tulpen en worden de leerlingen gestimuleerd om na te denken over hoe en aan wie ze de tulpen gaan verkopen. Hier maken ze een plan voor. 

 

week 3-4

Week drie staat qua taken in herhaling van week 2. Het samenwerken door de planten water te geven, te kijken of er geen zieke bollen zijn en controleren of de bollen goed groeien voert samen met het leren over het sierteeltcluster de boventoon. 

In week 4 worden de tulpen geoogst en verkocht of weggegeven. Waar de ene klas er voor kiest om de tulpen te verkopen en het geld te bewaren voor de leerlingenraad, kiest een andere klas er voor om de bosjes tulpen naar het bejaardenhuis te brengen. Waar de kinderen ook voor kiezen, het gaat er om dat ze van te voren nadenken en een plan maken, en dit ook uitvoeren.

Afsluiting

In de laatste week hebben de leerlingen de tulpen daardwerlijk verkocht. Zo heeft een klas de bosjes op de speelplaats verkocht aan ouders en zijn de tulpen naar het bejaardentehuis gebracht. Een andere school heeft de tulpen verkocht in de buurt. Het leuke hier aan is is dat de leerlingen deze opbrengst hebben gegeven aan de leerlingenraad.

Al met al een geslaagde eerste ronde van de Tuinbouw Battle waarbij de leerlingen kennis hebben gemaakt met diverse aspecten van het sierteeltcluster; van zelf kweken tot de daadwerkelijk verkoop, met opbrengst. Door samen te werken, een (verkoop)plan te bedenken en uit te voeren hebben de leerlingen diverse vaardigheden geleerd. 

Partners die dit project mede mogelijk maken

Andere projecten waarin wij participeren
Bollenrevolutie-4.0-greenport-duin-en-bollenstreek

Film
Bollenrevolutie 4.0

Deze korte film laat het onderzoek, in Bollenrevolutie 4.0, naar de kwaliteitsbepaling van bollen in de verwerking zien.

Drie living labs voor herstellen biodiversiteit

De 7 B's in Living Lab B7 staan voor: Boeren, Bewoners, Bezoekers en Beleidsmakers werken aan een Betere Biodiversiteit in de Bollenstreek.

Duurzaamheid-klimaatneutraal-greenport-duin-en-bollenstreek

Greenport Duin- en Bollenstreek Klimaatneutraal 2040

De Glastuinbouw Klimaatneutraal in 2040. Dat is de ambitie van Greenports NL en daarover zijn in het Klimaatakkoord en het Tuinbouwakkoord afspraken gemaakt.