bollen-bloemen-innovatie7

50% hernieuwbare grondstoffen in potgrond is mogelijk

Wageningen University & Research heeft het onderzoeksrapport ‘Hernieuwbare grondstoffen voor groeimedia’ gepubliceerd over de toekomstige beschikbaarheid van potgrondbestanddelen. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van LNV namens de brede coalitie van overheden en vakorganisaties die zich inzet om de milieu-impact van potgrond te reduceren. Hiervoor ondertekenden zij eind 2023 een convenant.
hernieuwbare-grondstoffen-potgrond

De belangrijkste conclusie en aanbevelingen van de onderzoekers:

  • Streef voor 2030 naar een aandeel hernieuwbare grondstoffen van 50%;
  • Voor het verruimen van het aanbod op korte termijn kunnen bestaande grondstoffen kokos, houtvezel, schors en compost doorontwikkeld worden door verdergaand fractioneren en vervezelen, alsmede door het samenvoegen van fracties in vooraf gedefinieerde groeimedia met teeltadvies;
  • Voor het verruimen van het aanbod op langere termijn kunnen de grondstoffen acrotelm, verbeterde houtvezel, biochar, landbouwvezels en halffabricaten met compost doorontwikkeld worden. Dit kan door het stabiliseren van hout en landbouwvezels, het vergroten van het areaal voor paludicultuur, halffabricaten en composten, en het ontwikkelen van hygiënisatieprocessen en toetsen voor onder andere halffabricaten;
  • Het is belangrijk telers te ondersteunen via een opleidingsaanbod en informatievoorziening.

Meer informatie is te vinden in het rapport ‘Hernieuwbare grondstoffen voor groeimedia‘.

Bron: AgriHolland

50% hernieuwbare grondstoffen in potgrond is mogelijk