Sectoravond-Hyacint-04-04-23

Terugblik GreenportLIVE: Teeltsysteem hyacint op de schop

Duurzamer telen

Iets wat overal speelt is duurzaamheid. Zo ook in de hyacintenteelt. De maatschappij vraagt om vergroening van de sector en de kopers willen een product wat aan steeds strengere eisen voldoet. 

Om aan deze vraag te voldoen is het nodig om anders te telen. Hoe dat precies in zijn werk moet gaan bekijken de onderzoekers en partners in het POP 3 project Vitale teelt hyacint.

Van cyclische naar eenrichtingsysteem

Waar nu cyclisch telen gebruikt wordt is het nodig om de ‘systeemsprong’ te gebruiken. Dit eenrichtingsysteem start met schoon uitgangsmateriaal, dit wordt versneld opgekweekt in de kas. Daarna vindt de afteelt buiten plaats om een leverbare bol te krijgen. Mooie bijvangst van een eenrichtingsteelt is dat er veel minder water en gewasbeschermingsmiddelen nodig zijn, ook het gebruik van mest kan naar beneden. In vergelijking met de gangbare teelt zijn de geproduceerde bollen gezonder, beter van kwaliteit, bevatten ze nauwelijks nog residuen en hebben ze een minimale water-, carbon- en middelenfootprint.

Resultaten project

De aanwezigen gingen in groepjes uiteen om met elkaar te bespreken waar de kansen en uitdagingen liggen. Conclusie: er is een hoop werk te verzetten en de welwillendhied voert de boventoon! Op een schaal van 0-10, zitten we op een 7. We staan niet stil, we zijn er nog niet, maar we zijn goed op weg door deze innovaties in de hyacinthenteelt.

De conclusie uit de groepjes

  • we zijn op de goede weg, dat blijkt ook wel uit het feit dat een aantal ideeën ook al in de praktijk wordt gebracht.
  • daarnaast: werken aan weerbaarheid van het gewas (los van deze innovaties).
  • in vervolgonderzoek hoeven geen nieuwe zaken, maar meer verdieping op deze routes en meer ervaringen opdoen.
  • stilzitten is geen keuze, daar is iedereen het over eens.
  • goed om te melden dat de missing link (vervolgonderzoek) niet doorgaat, dat kwam door de koppeling aan het gewas lelie.
  • Eerste 2 jaren ziekten vrij gaan telen ontkomen we niet aan om goede kwaliteit werkbollen te leveren.
  • Indrukwekkend wat al bereikt is in dit project
  • Rekenmodel ziet er mooi uit: moet men gaan gebruiken!
  • Verkorten van de teeltcyclus bewerkstelligen
  • Is er al één systeem te bedenken?

Voor nu is het zaak om te bekijken of vervolgonderzoek plaats kan vinden door het koppelen aan een ander gewas of hyacint stand alone.

Videomateriaal

De aftermovie is beschikbaar, evenals de volledige opname van het plenaire gedeelte.