toeristen-keukenhof-tulpen-bollenstreek-greenport-duin-en-bollenstreek

Valentijnsdag: meer tulpen dan rozen verhandeld

Door toenemend gebruik van LED-verlichting en hogere temperaturen is de afname van de aanvoer van in Nederland gekweekte rozen nog enigszins beperkt gebleven. Het totaal aantal verkochte bloemen daalde van 517 miljoen naar 497 miljoen. De gemiddelde prijs van snijbloemen lag in de afgelopen twee weken iets lager dan vorig jaar. De prijsvorming van bloemen en planten blijft duidelijk achter op de inflatie. Chrysant, Lisianthus en Cymbidium waren zeer gewild. Bij lagere aanvoer was voor deze producten sprake van hogere prijzen dan vorig jaar. Bij de kamerplanten valt op dat er meer Phalaenopsis is verkocht dan vorig jaar. Het is de populairste kamerplant.

Bron: Bloemenkrant

lnv-begroting-greenport

Zon op het dak subsidie

Let op!
U kunt ervoor kiezen om een subsidie door een andere organisatie of persoon (intermediair) aan te laten vragen. Dan moet u uw intermediair vooraf toestemming geven om een ketenmachtiging aan te vragen. Daarmee machtigt u deze intermediair digitaal middels eHerkenning om namens uw bedrijf of organisatie in te loggen en een subsidie aan te vragen. Meer informatie hierover vindt u op de website https://eherkenning.nl/nl/eherkenning-gebruiken/machtigen

Subsidie voor eigenaren van grote daken, waterbassins en parkeerterreinen

Met deze subsidie stimuleert de provincie dubbel ruimtegebruik voor het opwekken van zonne-energie. Zo dragen we bij aan het vergroten van de hoeveelheid duurzame energie die opgewekt wordt. We kiezen voor PV-panelen op daken, waterbassins en parkeerterreinen, om het landschap van Zuid-Holland zoveel mogelijk te ontzien.

Aanvrager

  • De aanvrager is eigenaar, pachter, of anderszins rechthebbende van het dak, waterbassin of parkeerterrein waarop de PV-panelen worden geïnstalleerd
  • De aanvrager is geen overheidsorganisatie
  • LET OP: subsidie zoals benoemd onder 2 kan niet door een energiecoöperatie worden aangevraagd

Activiteiten

Subsidie kan worden aangevraagd op de volgende activiteiten:

§ 2 Beschikbaar stellen van een dak aan een energiecoöperatie
• Het beschikbaar stellen van het dak, waterbassin of parkeerterrein aan een energiecoöperatie, of soortgelijk initiatief

§ 3 Versterken van dakconstructie, plaatsing van lichtgewicht PV-panelen of verwijderen van asbest
• De aanschaf van PV-panelen in combinatie met het constructief versterken van het dak
• de aanschaf van lichtgewicht panelen op een dak dat aantoonbaar constructief niet geschikt is voor conventionele panelen
• de aanschaf van PV-panelen in combinatie met asbestverwijdering

§ 3a Zon op waterbassins of parkeerterreinen
• De aanschaf van PV-panelen in combinatie met een nieuw te bouwen vaste constructie boven parkeerterreinen;
• de aanschaf van PV panelen in combinatie met een nieuw te bouwen drijvende constructie op waterbassins

Voorwaarden

Algemeen

• De PV-panelen hebben een totale capaciteit van tenminste 15 kWp
• het dak / waterbassin / parkeerterrein is gelegen in de provincie Zuid Holland
• de subsidieaanvraag moet worden ingediend voordat de subsidiabele activiteit plaatsvindt, met een uitzondering op asbestverwijdering

§ 2 Beschikbaar stellen van een dak aan een energiecoöperatie
• Het dak wordt voor minstens 15 jaar beschikbaar gesteld aan de energiecoöperatie
• het dak bevindt zich in de provincie Zuid-Holland
• de subsidie bedraagt €5.000 per netaansluiting

§ 3 Versterken van dakconstructie, plaatsing van lichtgewicht PV-panelen of verwijderen van asbest
• De subsidie wordt gebruikt voor het constructief geschikt maken van daken, verwijderen van asbest, in combinatie met de gelijktijdige aanschaf en installatie van conventionele PV-panelen, of voor de aanschaf en installatie van lichtgewichtpanelen
• het dak waarop de PV-panelen worden geïnstalleerd is gelegen op dezelfde netaansluiting als het dak dat geschikt is gemaakt
• het aantal m2 PV-panelen dat via deze regeling worden gesubsidieerd, mag niet het aantal m2 van de aanpassingen van het dak overschrijden
• de subsidie bedraagt €80 per gerealiseerde kWp met een maximum van €100.000

§ 3a Zon op waterbassins of parkeerterreinen
• De subsidie wordt gebruikt voor PV-panelen in combinatie met een nieuw te bouwen constructie op een waterbassin, of parkeerterrein
• de subsidie voor PV-panelen op een constructief geschikt te maken waterbassin bedraagt €130 per kWp en op een parkeerterrein €150 per kWp, beide met een maximum van €100.000

De subsidieregeling loopt tot en met 2023.

Aanpak

De aanvraag wordt pas door de provincie in behandeling genomen als deze volledig is. Zorg dus dat u een complete aanvraag heeft ingediend voordat u begint met de subsidiabele activiteit.

U kunt digitaal of per post een subsidieaanvraag indienen. Voor een digitale aanvraag maakt u gebruik van het ‘e-formulier’, voor een aanvraag per post gebruikt u de pdf versie van het aanvraagformulier.

Meer informatie over de procedure rond aanvraag, (tussentijdse) verantwoording, meldingsplicht en vaststelling van subsidies vindt u op de webpagina subsidies.

Naast de regels van de specifieke regeling zijn op subsidieverstrekkingen ook de regels van de Algemene subsidieverordening van toepassing.

Nationale WEEE-register

Het aanvraagformulier vraagt om de naam van de ‘Producent’. De ‘Producent’ is een partij die de verantwoordelijkheid heeft om de elektronica aan het einde van haar levensduur te recyclen. Dit is bij zonnepanelen veelal de importeur (aangezien er in Nederland nauwelijks panelen geproduceerd worden), de wet WEEE ziet dan de importeur als de producent.

Contact

Contact Centrum, via zuidholland@pzh.nl of via 070-4416622.

Termijn

De subsidieaanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Bij niet volledige aanvragen krijgt de aanvrager alleen dan de gelegenheid om de aanvraag volledig te maken als het subsidieplafond nog niet is overschreden door eerder ingediende volledige aanvragen. De datum waarop de aanvraag volledig is geldt als datum van binnenkomst.

Bezwaar en beroep

Naast de regels van de specifieke regeling, zijn op subsidieverstrekkingen ook de regels van de Algemene subsidieverordening van toepassing.

Als u het niet eens bent met het besluit op uw aanvraag kunt u binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Kijk voor meer informatie op de webpagina Bezwaar tegen beslissing provincie.

Wet- en regelgeving

Bron: provincie Zuid-Holland