NOW-regeling-voorschotbedragen-greenport-duin-en-bollenstreek

Verleende voorschotbedragen NOW 2.0 bekend

Het UWV heeft op de website bekend gemaakt welke bedrijven voor de NOW 2.0 een voorschot op de tegemoetkomingen hebben ontvangen.
Op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) publiceert UWV een register NOW. Hierin staan gegevens van bedrijven die in de tweede aanvraagperiode NOW een voorschot op de tegemoetkoming hebben ontvangen.

Momentopname

Het register is een momentopname en op dit moment zijn alleen de voorschotbedragen in het register opgenomen. De definitieve bedragen worden later toegevoegd aan de lijst, wat inhoudt dat deze kunnen verschillen ten op zichte van de voorschotbedragen. Het UWV laat weten dat er geen rechten kunnen worden ontleend aan het register.

Transparantie over publiek geld

De NOW (Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid) is een regeling die betaald wordt met publiek geld. De overheid wil hier zo transparant mogelijk over zijn en communiceren. Vandaar dat dit register openbaar is en dus inzichtelijk voor iedereen. In de regeling NOW staat ook vermeldt dat werkgevers die NOW aanvragen, instemmen met publicatie van bepaalde gegevens.