lopende-band-coronamaatregelen-greenport-duin-en-bollenstreek

Coronawet per 1 december vereenvoudigt regels

De kern van de maatregelen is voorkomen van verspreiding van het virus.
In veschillende omstandigheden is het gewoonweg praktisch niet uitvoerbaar om 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Waarbij handhaving ook niet mogelijk is.
De regering heeft een aantal uitzonderingen geformuleerd. Dit houdt in dat in die situatie de 1,5 meter afsand niet geldt. Werkgeverslijn licht er twee toe:

  • Woonachtig op hetzelfde adres
  • Personenvervoer.

Wat houdt dat nu precies in?
De veilige afstand geldt niet voor personen die op eenzefde adres woonachtig zijn, zoals het geval is bij arbeidsmigranten.
De wet heeft het dus niet langer over een ‘gemeenschappelijke huishouding’ of ‘gezamenlijk huishouden’. Woonachtig op eenzelfde adres klinkt als een brede uitzondering en dat is ook de bedoeling. Tegelijkertijd gaat het wel om de feitelijke situatie ter plekke.

De tweede belangrijke uitzondering is personenvervoer. Het is niet meer nodig om afstand te houden als het gaat om ander bedrijfsmatig vervoer* en personenvervoer voor privédoeleinden. Wel is het zo dat je een mondkapje moet dragen als het gaat om personenvervoer, bij ander bedrijfsmatig vervoer moet een gezondheidscheck worden uitgevoerd en gewerkt worden met een reserveringssysteem.

Mondkapjesplicht
Ook treedt per 1 december de mondkapjesplicht in werking. Dit houdt in dat je in publieke binnenruimten een mondje moet dragen. Voor publieke plaatsen die zowel een binnen- als buitengedeelte hebben, is het alleen verplicht een mondkapje te dragen in het binnen gedeelte. Deze maatregel geldt dus altijd, ook als je op eenzelfde adres woonachtig bent.

* Onder ander bedrijfsmatig vervoer wordt verstaan: besloten busvervoer, taxivervoer, ander bedrijfsmatig vervoer van personen anders dan met een bus of taxi. Het gaat hier dus om een brede definitie. Denk ook aan een bestelde touringcar, en een busje voor de vervoer van mensen naar hun werk. Voorwaarde is dat er sprake moet zijn van verplaatsing van de ene naar de andere locatie. Dat vervoer mag geen recreatieve activiteit zijn. Dus: afstand houden in een busje hoeft niet als mensen naar hun werk worden gebracht. Ga je met datzelfde groepje een recreatief tochtje maken, dan is afstand wel verplicht. Dit geldt natuurlijk niet als men op eenzelfde adres woonachtig is.

Protocol
Het coronaprotocol voor de agrarische sectoren is in lijn met de regels die per 1 december van kracht worden. Bij wijzingen van die regels wordt uiteraard het protocol ook aangepast.

Bron: Werkgeverslijn