Windmolen-greenport-duin-en-bollenstreek

Klimaat neutrale Greenport in 2040: windturbines

Één van deze mogelijkheden om nieuwe duurzame energie op te wekken is het plaatsen van (kleine) windturbines. Naast de toename van duurzame opwek, vergroot windenergie de stabilisatie van teruglevering van duurzame elektriciteit op het net. Dit is omdat windturbines draaien op de momenten dat er veelal geen zonne-energie wordt opgewekt.

LTO Noord heeft samen met de ondernemingen in de regio verkend wat de behoefte en mogelijkheid is van deze kleinschalige windturbines. Wanneer het belang en draagvlak van windmolens bij de ondernemingen duidelijk is, dan is de volgende stap om te verkennen of en hoe realisatie mogelijk is. Willen de ondernemers zich organiseren in een energie-coöperatie? Hoe en waar kunnen windmolens het beste geplaats worden zodat ze optimaal energie opwekken en geen landschapsvervuiling veroorzaken?

Deze vragen worden, zodra de resultaten van LTO Noord beschikbaar zijn, beantwoord. Windenergie kan namelijk een groot verschil gaan maken in de toekomstbestendigheid van deze prachtige regio!