bollenafval-greenport-duin-en-bollenstreek

Bescheidenheid energietransitie omzetten in trots

Bovenstaande is zomaar citaat uit de startnotitie Greenport Duin- en Bollenstreek klimaatneutraal 2040. De personen achter de notitie en deze uitspraak zijn Annebel Laukens en Petrus Postma van &Flux. Zij gaan de komende tijd aan de slag in opdracht van de Greenport met de verwezenlijking van de energietransitie met de ondernemers uit het sierteeltcluster.

Ambitie Greenports: klimaatneutraal in 2040
Greenport Duin- en Bollenstreek staat, net als de andere Greenports in Nederland, voor een enorme ambitie: klimaatneutraal in 2040. Deze ambitie hebben alle Greenports met elkaar afgesproken en vastgelegd in het Tuinbouwakkoord en het Klimaatakkoord. Ondernemers in onze regio implementeren nu al veel verduurzamingsmaatregelen. Dit laat zien dat het verantwoordelijkheidsgevoel en ondernemerschap in de regio groot is en het belang van een duurzame regio wordt gezien. Om echt klimaatneutraal te worden moeten we echter nog verder gaan en aansluiten bij regionale geothermie initiatieven en onze eigen groenstromen omzetten in groengas, CO2 en warmte. Omdat dit wel wat veel gevraagd is van ondernemers om dit zelfstandig op te pakken, bouwen wij aan nieuwe samenwerkingen.

Uitvoeringsprogramma Greenport Duin- en Bollenstreek
De Greenport heeft een startnotitie opgesteld waarin staat hoe het sectorcluster de verduurzamingsopgave kan verwezenlijken. Het programma richt zich op alle bedrijvigheid in de Greenport: bloem(bollen)telers, logistiek, glastuinbouw en (groot)handel. Als motor achter de uitvoering heeft de Greenport &Flux gevraagd bedrijven en organisaties:

 1.        te ondersteunen: bestaande organisatiestructuren zoals KAVB, gemeenten en Anthos krijgen meer ondersteuning om de impact te vergoten bij lokale projecten.

2.         aan te jagen: lopende trajecten zoals het onderzoek voor windturbines en een digitaal platform voor logistiek, zullen in de versnelling worden gebracht.

3.         te organiseren: projectmatig zal er worden gewerkt aan trajecten die niet vanzelf (dus van lokale ondernemingen) van de grond komen. De komende maanden gaat het dan vooral over grootschalige warmteprojecten.

Even voorstellen
Annebel Laukens en Petrus Postma van &Flux trekken het programmaplan. Petrus en Annebel werken al sinds januari in de Duin- en Bollenstreek aan het opzetten van het verduurzamingsplan en doen dat samen met de KAVB, Anthos, Glastuinbouw Nederland, grote bedrijven in de regio en natuurlijk de gemeenten en de provincie. Petrus en Annebel werken bijvoorbeeld ook in de Metropoolregio Amsterdam aan het versnellen van warmtenetten, warmte- en CO2 levering aan de Brabantse glastuinbouw en de Greenport Aalsmeer. Vanuit die praktijk kennen ze de Greenports en de opgave. Petrus: het is voor ons een prachtige uitdaging om met het ondernemerschap in de streek grote stappen te zetten naar een duurzame en toekomstbestendige economie. Dat is wat ons drijft”. Hebben jullie nog vragen of ideeën hoe de doelen te halen, laat het ons weten.

Portretfoto’s gemaakt door portretfotograaf Gregor Servais Meer op www.gregorservais.nl
Tulpen-huisverkoop-greenport-duin-en-bollenstreek

Huisverkoop legaal maken in 2021

Laat je wensen weten
Ben je kweker en wil je in 2021 graag je producten langs de weg verkopen? Laat je wensen dan nu aan ons weten. Om een goede en geloofwaardige gesprekspartner van de lokale gemeente te zijn, hebben we het liefst dat zoveel mogelijk kwekers zich bij ons aansluiten. Met de gemeente hebben wij afgesproken het lokaal zo goed mogelijk te regelen. Om alle wensen helder en eenduidig over te brengen, werken wij samen met LTO en KAVB.

Checklist

 • Weet je niet wat je nu al mag of juist niet? Check www.ruimtelijkeplannen.nl voor jouw gemeente / perceel.
  Andries kan als planoloog je altijd helpen, als je er niet uitkomt.
  Bel of e-mail hem gerust: 06- 537 28 355 of andries@greenportdb.nl.
 • Welke oppervlakten zijn relevant?
 • o    verkoopvloeroppervlak (zowel binnen als buiten)
 • o    gebouwoppervlak (bestaand en/of nieuw)
 • o    hoeveel parkeerplaatsen zijn er en
 • o    op welke locaties bevinden deze zich (bij voorkeur intekenen op een actuele luchtfoto)?
 • Op welke dagen in de week ben je open en op welke tijdstippen?

Visitekaartje voor de streek
Door samen op te trekken om de legale verkooppunten in 2021 te realiseren, kan huisverkoop een visitekaartje voor de sector en de streek zijn. Doe mee en meld je bij ons aan of via LTO of KAVB kring Bloembollenstreek (e-mail naar hogervorst@kavb.nl).
Na de zomervakantie willen wij met de gemeente in gesprek.
Twijfel je nog? Bel of e-mail je vragen of laat weten dat je meedoet. Stuur een e-mail naar Andries@greenportdb.nl of bel 06- 537 28 355.