bollen-bloemen-innovatie7

Mobiliteitsscan Zuid-Holland Bereikbaar en ‘hoe scoor jij als werkgever’?

Zuid-Holland Bereikbaar is een samenwerkingsorganisatie van een aantal overheden die hulp bieden voor duurzamere en bereikbare mobiliteit. Daarnaast kan je als werkgever ook toetsen hoe je scoort als het gaat over bijvoorbeeld aantrekkelijk werkgeverschap, wagenpark, CO2-uitstoot en meer.
verkeer-stikstof-greenport-duin-en-bollenstreek

Zuid-Holland Bereikbaar is een samenwerkingsorganisatie van een aantal overheden. Denk de gemeente Rotterdam, MRDH, provincie en het ministerie. Al die overheden werken samen om de regio van Zuid-Holland bereikbaar te houden en te verduurzamen. 

Vanuit de overheid is er hulp voor duurzame en bereikbare mobiliteit. Dit kan bijvoorbeeld met een mobiliteitsscan om inzichtelijk te maken wat de fiets/ov/thuiswerk potentie is, incl. CO2-reductie en kostenreductie. Op deze manier wordt voor jou als ondernemer inzichtelijk wat relevantie van mobiliteit in het bedrijf is en wat een duurzamere mobiliteit potentie zou kunnen zijn. Dit kan ook gebiedsgericht, of gezamenlijk met een aantal bedrijven van de vereniging.

Hoe scoor jij als werkgever als het gaat om…
Wil je weten hoe je scoort als werkgever op zaken als aantrekkelijk werkgeverschap, wagenpark, vitaliteit, en CO2-uitstoot en bijdraagt aan een leefbare en goed bereikbare regio ter attentie van andere werkgevers.

Kijk ook eens naar

Meld je via https://www.zuidhollandbereikbaar.nl/werkgevers/nieuwsbrief-werkgevers aan voor de nieuwsbrief.

Werkzaamheiden A44

Meer informatie daarover vind je via: https://www.projecta44.nl/bereikbaarheid/werkgevers/default.aspx

Mobiliteitsscan Zuid-Holland Bereikbaar en ‘hoe scoor jij als werkgever’?