bollen-bloemen-innovatie7

Laatste kans: gratis inleveren resten gewasbeschermingsmiddelen

Naast het inzamelen van lege verpakkingen van gewasverzoringsproducten, start Stichting Opruiming Restanten en Lege Verpakkingen (STORL) nu ook met het inzamelen van de resten van gewasbeschermingsmiddelen.  Let op: Aanmelden kan nog tot eind maart 2024 via www.storl.nl. Daar is ook alle informatie te vinden die je nodig hebt.
eenden-waterkwaliteit-verbeteren-greenport-duin-en-bollenstreek

Nieuwe fase: inzameling van gewasbeschermingsmiddelen

Sinds 2023 kunnen agrarische ondernemers in de open teelten, in de glastuinbouw en loonwerkers kosteloos omgespoelde, lege plastic cans (verpakkingen) van gewasverzoringsproducten inleveren. Eens per jaar worden deze verpakkingen ingezameld. Nu start de volgende fase van de STORL-regeling: de resten en restanten van gewasbeschermingsmiddelen worden nu ook ingezameld. Per adres kan er maximaal 50kg/liter ingeleverd worden. Dit gebeurt 1 keer per 2 jaar en zal dit jaar (2024) plaatsvinden. Het volgende moment is dus in 2026. 

Schoon oppervlaktewater

Het doel van de actie is dat er minder (resten van) gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater terechtkomen. Daarom ondersteunen de waterschappen deze inzamelingsacties.

Bron: Landbouwportaal Rijnland

Laatste kans: gratis inleveren resten gewasbeschermingsmiddelen