bollen-bloemen-innovatie7

Geslaagde warmtebijeenkomst Aardwarmte Rijnland

Aardwarmte Rijnland organiseerde een succesvolle warmtebijeenkomst, waarbij verschillende partijen hun gezamenlijke ambitie uitspraken om de Duin- en Bollenstreek te verwarmen met lokale warmte. Gedeputeerde van provincie Zuid-Holland, Berend Potjer, ontving de ambitieverklaring en er werden een aantal belangrijke stappen in het verdere proces gepresenteerd. Greenport Duin- en Bollenstreek ondersteunt die initiatief, wat past in de verduurzaming van de sierteelt en de streek, door het uit te dragen en partijen te verbinden
aardwarmte-rijnland-greenport

Tijdens de bijeenkomst, die plaatsvond in Noordwijkerhout, werd als eerste het ontwerp van de hoofdwarmteleiding gepresenteerd. Daarna presenteerde Aardwarmte Rijnland de ontwikkelstrategie om aardwarmte voor de hele regio beschikbaar te maken. Hannah Saers van Liander gaf aansluitend een toelichting op het congestieonderzoek, dat inzicht bood in de uitdagingen en oplossingen voor de energie-infrastructuur.  

Een belangrijk moment van de dag was de overhandiging van de ambitieverklaring aan Berend Potjer, gedeputeerde van provincie Zuid-Holland. De verklaring werd overhandigd door de aanwezige wethouders. Deze ambitie benadrukt de gezamenlijke inzet van de aanwezige partijen voor een aardgasvrije toekomst met behulp van aardwarmte. 

De aanwezigen, waaronder vertegenwoordigers van bedrijven, horeca, scholen, gemeenten, de provincie, woningcorporaties, tuinders en bollenkwekers uit de regio, kregen vervolgens de gelegenheid om deel te nemen aan verschillende breakout-sessies. Deze sessies boden ruimte voor diepgaande discussies en kennisuitwisseling over de rol van aardwarmte in de energietransitie van de regio. De bijeenkomst werd afgesloten met een paneldiscussie onder leiding van de wethouders van de gemeenten Oegstgeest, Noordwijk, Hillegom, Lisse en Teylingen. 

Aardwarmte Rijnland kijkt terug op een dynamische middag waarbij iedereen zich heeft uitgesproken voor aardwarmte in de regio. Wil je meer informatie over aardwarmte in de Duin- en Bollenstreek? Schrijf je in voor de nieuwsbrief of neem contact op met Aardwarmte Rijnland. 

Bron: Aardwarmte Rijnland

Geslaagde warmtebijeenkomst Aardwarmte Rijnland