bollen-bloemen-innovatie7

Bewoners Munnekeweij verrast met ‘Tuinbouw Battle’ teeltkar vol tulpenbollen

De Tuinbouw Battle is een scholenproject waarbij leerlingen van groep 7 e/o 8 tulpen kweken in de klas. Met vijf nieuwe karren startte de battle maandag 14 november. Vier karren in de klassen en één is neergezet bij de bewoners van de Munnekeweij.
teeltkar-tulpen-munnekeweij-greenport-duin-en-bollenstreek

De vijf splinternieuwe teeltkarren werden tijdens de eerste ronde op één na niet gebruikt. Dit bracht vrijwilligers Nico, Louis en Gerard op een idee: de laatste kar naar de Munnekeweij in Noordwijkerhout. Op deze manier hebben de bewoners zicht op de groei van de bollen tot tulp en staat over vier weken een kleurrijke kar op de locatie. Na de bloeiperiode halen Nico, Gerard en Louis de kar weer op zodat deze gebruikt kan worden in ronde twee van de battle die start op 9 januari 2023 bij diverse scholen in de Duin- en Bollenstreek.

De Tuinbouw Battle

De Tuinbouw Battle is een scholenproject waarbij leerlingen van groep 7 e/o 8 tulpen gaan kweken in de klas. Met een speciale mobiele teeltkar, ledverlichting, een duidelijke instructie en met hulp van de vrijwilligers kweken de leerlingen in drie tot vier weken hun eigen tulpen.

Met deze battle streven wij er naar om de jeugd meer kennis bij te brengen over de bloembollensector (breed: sierteeltsector), interesse bij scholieren te wekken voor een opleiding en carrière in de agrarische sector en tenslotte het imago van de sector een boost te geven.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over de Tuinbouw Battle op www.greenportdb.nl/tuinbouw-battle.

Foto: Blik op Noordwijkerhout

Bewoners Munnekeweij verrast met ‘Tuinbouw Battle’ teeltkar vol tulpenbollen