Netwerk

Greenport Duin- en Bollenstreek is één van de zeven regionale Greenports, die met elkaar samenwerken in Greenports Nederland aan landelijke en regio-overstijgende onderwerpen. Zo zijn wij met 35 partijen – verschillende schakels uit de keten – verbonden in het nationale Tuinbouwakkoord.

In de provincie Zuid-Holland trekken wij op met Greenports Aalsmeer, Boskoop en West-Holland in programma’s van gedeeld belang. Ook in Greenport Noord-Holland-Noord vinden wij een partner als het gaat om projecten voor open teelten. Regionaal delen wij belangen met Economic Board en de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij.

Door ons uitgebreide netwerk vinden wij in ieder project of programma partners die perfect passen bij het onderwerp, van brancheorganisaties tot onderwijsinstellingen, van ondernemersinitiatieven tot belangenorganisaties. Wij werken samen met iedereen die enthousiast is de vitaliteit van onze Greenport te versterken.

Netwerken-greenport-duin-en-bollenstreek

Actuele nieuwsberichten

Projecten