bollen-bloemen-innovatie7

In de Spiegel: Kees van der Zwet

In de Spiegel is de rubriek van Flower Science waarin iemand uit de bloemensector in de spiegel kijkt. Aan het woord Kees van der Zwet, wethouder in Lisse en bestuursvoorzitter van Greenport Duin- en Bollenstreek.
Kees-vd-Zwet-in-de-spiegel-bestuursvoorzitter-greenport-duin-en-bollenstreek

Er liggen veel kansen, maar er zijn ook bedreigingen. De speerpunten van de Stichting Greenport Duin- en Bollenstreek zijn op korte termijn in ieder geval bereikbaarheid, opleiding, imago en huisvesting van arbeidsmigranten. Ook voor de lange termijn liggen er genoeg uitdagingen.

Als je in de spiegel kijkt, wat voor soort bestuurder zie je dan?

Ik ben betrokken, open en kritisch. En ik ben redelijk ‘kort over de bühne’, ik maak van mijn hart geen moordkuil. Ik vind het belangrijk om duidelijk te zijn als bestuurder.

Wat is je corebusiness?

Ik ben nu twee jaar wethouder in de gemeente Lisse. Mijn corebusiness is dus ‘besturen’. Sinds eind vorig jaar ben ik benoemd als voorzitter van de Stichting Greenport Duin- en Bollenstreek. Wat wij gaan doen is zorgen dat de greenport in onze regio een positie krijgt in Greenport Nederland. We ondersteunen en stimuleren de sector om zich verder te ontwikkelen en een goede toekomst in onze regio te kunnen houden. Dit gebeurt natuurlijk niet alleen vanuit ons bestuur. De uitvoerende organisatie onder leiding van Andries Middag is al volop bezig. De rol van het bestuur is om e.e.a. nog scherper te krijgen en meer te stroomlijnen met alle andere betrokken organisaties. Veel namen van het bestuur zijn al bekend, deze club mensen gaat op korte termijn de agenda specificeren. De andere bestuurders volgen later, want welke bestuurders passen bij deze agenda? We zijn erg kritisch, ook op onszelf. Het is bijvoorbeeld erg belangrijk om met andere partijen samen te werken en geen dubbele dingen te doen.

Van wie ben jij d’r een?

Ik ben een geboren en getogen ‘Engelaar’. Mijn vader en ook ikzelf stonden bekend als ‘Kees Vis’ maar het is geen enorme bekende naam. Ik heb ook geen idee waar de bijnaam vandaan komt. Mijn vader leeft helaas niet meer, maar mijn moeder nog volop. Ik ben altijd thuis blijven wonen en ik ben op mijn 64e nog steeds vrijgezel. Mijn moeder van 90 zorgt dus nog steeds voor mij en ik zorg met deze zogenaamde ‘arbeidstherapie’ dat mijn moeder jong en in beweging blijft.

Waar ben je het meest trots op?

Ik ben er trots op dat ik 25 jaar een eigen accountantskantoor gehad heb: Van der Zwet Accountants en Adviseurs aan de Heereweg in Lisse. Toen ik 62 jaar werd vond ik het wel tijd worden voor wat nieuws. Ik ben altijd actief geweest in verschillende besturen van ondernemersverenigingen, de gemeenteraad en de Provinciale Staten. Toen ik werd benaderd om terug de politiek in te gaan, eerst als raadslid en nu als wethouder in Lisse, hoefde ik niet lang na te denken.

Van welke gebeurtenis heb je veel geleerd?

Je leert het meest van je fouten. Het is daarom belangrijk om het lef te hebben om fouten te maken en deze toe te geven. In mijn tijd als accountant heb ik teveel meegemaakt dat er allerlei discussies werden gevoerd en uitvluchten werden gezocht om een gemaakte fout te ontkennen of te verbloemen. Ik kwam er al snel achter dat het veel effectiever is om te constateren dat er iets fout is gegaan en vervolgens met elkaar te zoeken naar de oplossing om deze fout te herstellen.

Waar gaat je hart snel van kloppen?

Ik houd van goede en inhoudelijke discussies over de omgeving waarin wij wonen, werken en leven. De greenport is een belangrijke drager van de ruimtelijke kwaliteit van ons gebied. Hoe handhaven wij de hoge leef kwaliteit van de Bollenstreek? Als gebied staan wij te boek als prachtige woon- en leefomgeving. Dat wil ik graag zo houden en daar wil ik mij voor inzetten.

Ben je een duurzame of bewust ondernemer?

Duurzaamheid is een zeer belangrijk onderwerp voor de gemeente Lisse. En duurzaamheid zit juist ook in veel kleine dingen. Natuurlijk is een circulaire economie belangrijk, met hergebruik, afvalverzameling etc. Maar onze biodiversiteit is minstens zo belangrijk. Als gemeente zijn wij al jaren voorstander van minder steen en meer groen. Dit groen moet dan wel met zorg worden geplant. Dat betekent bijvoorbeeld dat we wat mij betreft geen exotische bomen moeten planten in Lisse, maar dat we moeten kiezen voor diverse beplanting die past bij de natuurlijke omgeving. Dit voorkomt plant- en boomziektes en het zorgt voor een uitstekende biodiversiteit.

Wat betreft de greenport liggen er genoeg uitdagingen op het vlak van duurzaamheid. Daar moeten we samen met andere partijen goed naar kijken en goed over nadenken. Natuurlijk willen we allemaal minder bestrijdingsmiddelen. Maar hoe verhoudt zich dat tot de schaalomvang van de bedrijven. Vraagt om dit schaalvergroting of juist om schaalverkleining? Wij zijn niet de enigen die hierover nadenken, daarom is het van belang dat we dit gezamenlijk oppakken, met respect en waardering voor ieders positie.

Wat moet anders in de bloembollensector de komende jaren?

Er liggen veel kansen, maar er zijn ook bedreigingen. De speerpunten van de Stichting Greenport Duin- en Bollenstreek zijn op korte termijn in ieder geval bereikbaarheid, opleiding, imago en huisvesting van arbeidsmigranten. Ook voor de lange termijn liggen er genoeg uitdagingen. Hierover gaan we graag in gesprek met de gehele bloembollenensector. Veel partijen zijn al bezig, er is volop beweging. We willen bijvoorbeeld graag aan de slag met jonge bollenondernemers, de volgende generatie die medebepalend is voor de toekomst van de streek. We kijken ook naar toerisme, wat zijn de kansen en wat zijn de bedreigingen hiervan voor de bloembollensector?

Waar zie jij jezelf/ je bedrijf over 5 jaar?

Ik hoop dat we als Stichting Greenport Duin- en Bollenstreek dan flinke stappen hebben gezet. Wat mijzelf betreft: ik ben dan bijna 70. Misschien wordt het dan tijd om weer iets anders te doen, maar misschien is het logisch om langer te blijven. We gaan het zien. Voor wethouders zijn er in ieder geval geen leeftijdsgrenzen. Waarbij ik mij de betrekkelijkheid van deze functie goed realiseer. Behoud van deze positie is afhankelijk van het draagvlak in de gemeenteraad en van de uitkomsten van gemeenteraadsverkiezingen.

Er lopen veel mensen rond in de bloemensector. Met welke persoon wil jij wel een dagje ruilen? In wiens schoenen wil jij wel een dagje lopen?

Ik zou graag meer willen weten van de dagelijkse werkzaamheden van Henk Westerhof van de Anthos en Jaap Bond, de nieuwe voorzitter van de KAVB. Waar lopen zij tegenaan en hoe gaan ze ermee om? Dat zal mij ongetwijfeld goede een leerzame inzichten geven.

In de Spiegel: Kees van der Zwet