bollen-bloemen-innovatie7

GreenportLIVE: Goed werkgeverschap en huisvesting arbeidsmigranten

Donderdag 22 oktober organiseerden wij een live bijeenkomst over goed werkgeverschap en huisvesting van arbeidsmigranten. Andries Middag sprak met agrarisch ondernemer van het jaar Rob Baan (KoppertCress), wethouder Gerard Mostert (gemeente Katwijk) en Bert Verheij (HomeFlex) over deze twee onderwerpen die hand-in-hand met elkaar gaan.
GreenportLIVE 22-10-20- goed-werkgeverschap-huisvesting-arbeidsbmigranten

Als voorbeeld tijdens deze GreenportLIVE bijeenkomst diende de locatie van HomeFlex in Katwijk. Een rechte rug van de wethouder en intensieve contacten met de omwonenden maakten de realisatie van deze locatie binnen twee jaar mogelijk. Toch duren deze trajecten in de meeste situaties veel te lang. De mensen die wij nodig hebben om onze lokale economie draaiende te houden, verdienen ook een goed onderdak. Overheden moeten aan de slag met de werkgevers en omwonenden.

Aan tafel

Ze hebben alle drie een sterke mening over het onderwerp: wethouder Gerard Mostert, agrarisch ondernemer van het jaar Rob Baan (KoppertCress) en eigenaar van HomeFlex Bert Verheij. Gerard Mostert schetste de rol van de gemeente als facilitator. En dat die tenminste twee dingen moet hebben: wil om maatwerk te leveren op een geschikte locatie en moed om iedereen tot een positief besluit te brengen. Maar het start allemaal met een ondernemer die met een goed plan komt, en vooral met een professionele partij. Bert Verheij vertelt dat de huisvesting die hij realiseert aan alle eisen op het gebied van vierkante meters, licht, lucht, hygiëne en brandveiligheid voldoet en hij doet graag nog een beetje extra. Het gesprek met de omwonenden start Verheij zo vroeg mogelijk, maar altijd nadat de gemeente aangeeft dat zijn plan haalbaar zou kunnen zijn op een specifieke locatie. Dan wordt onmiddellijk een klankbordgroep gevormd met omwonenden, politie, wethouder en toekomstige huurder en gaan zij met elkaar het gesprek aan om tot een vergunning te komen. Tijdens de realisatie en ook nog daarna blijft Verheij in gesprek met de omgeving. Door met elkaar in gesprek te gaan en te blijven is het mogelijk om een aantal vooraannames op te lossen en draagvlak voor een locatie te krijgen. Bij HomeFlex laten ze zien dat dit mogelijk is.

Werkgevers zorg voor een loopbaanfitte werknemer

Rob Baan breekt een lans voor true pricing: vraag een goede prijs voor je product en betaal je mensen in verhouding. Als je werknemers tevreden zijn, dan werken ze graag (en hard) voor je. Dat betekent dat wie hier komt werken om geld naar huis te sturen, ook zo min mogelijk aan de strijkstok kwijt wil zijn. Voor deze categorie seizoenswerkers bestaat de huisvesting van HomeFlex. Rob gaat zelf nog een stap verder in de zorg voor het personeel van KoppertCress. Hij gaat dieper in op het belang van gezonde voeding en het feit dat hij met Rob & Bob zorgt voor uitgebalanceerde personeelsmaaltijden, zodat zij zich 100% kunnen inzetten. Die lijn wil hij ook doortrekken naar schoolkinderen in ons land, die goede voeding nodig hebben om goed te kunnen leren. Hoewel KoppertCress hard getroffen is door de covid-19 pandemie, heeft hij alle vaste personeel nog kunnen behouden. Rob blijft kijken naar waar hij zijn personeel jaarrond op in kan zetten, ook bij een seizoensproduct als cresses. Buiten het kweken om zijn er andere werkzaamheden te bedenken, waarvan werknemers zeggen: daar wil ik wel eens naar kijken.

Vaart erachter

De acceptatie voor internationale medewerkers groeit. Werkgevers spelen daarin een belangrijke rol. Zij moeten vertellen waarom deze mensen van groot belang zijn voor de economie en waarom zij recht hebben op een goede huisvesting. Samen kunnen wij nog beter onder de aandacht brengen welke waarde de internationale medewerkers economisch precies vertegenwoordigen. Zowel voor een seizoen als meerjarig. Als wij beter in beeld hebben waar mensen nodig zijn, kan huisvesting beter worden georganiseerd. Ook hiervoor biedt Verheij goede oplossingen. Vanaf 8-16 units ook op het erf van een agrariër zelf. Om dat mogelijk te maken moeten gemeenten ook met de provincie in gesprek. Provincie Zuid-Holland is qua proces inmiddels goed aangehaakt, zegt Bert Verheij. We hebben nu geen compleet beeld om hoeveel woonplekken het in onze regio gaat. De schattingen lopen uiteen tussen de 5.000 en 10.000. Als we per bedrijf goed in kaart hebben hoeveel werknemers er nodig zijn om de economie draaiende te houden in de regio, weten we ook waar en hoeveel huisvesting er nodig is. En om dat plaatje rond te krijgen, moet iedere gemeente en werkgever meewerken. Ook Leiden.

Ondertussen

Via de online kanalen van Greenport Duin- en Bollenstreek konden deelnemers intussen vragen en opmerkingen insturen. Een aantal van die vragen is live in de uitzending behandeld, andere zijn in dit stuk meegenomen. Kijk de uitzending na via ons YouTube-kanaal en als je zelf nog vragen of opmerkingen hebt, stuur die in naar an*****@gr*********.nl.

GreenportLIVE: Goed werkgeverschap en huisvesting arbeidsmigranten