GreenportLIVE: Een energieke Greenport

De ambitie is groot: de Greenport Duin- en Bollenstreek functioneert klimaatneutraal in 2040! Wat je daar allemaal voor moet doen, dat vertellen een aantal bekende en minder bekende experts tijdens onze – nog steeds digitale – GreenportLIVE op dinsdag 23 juni om 20.00 uur via BO Omroep.

Duurzaamheid-klimaatneutraal-greenport-duin-en-bollenstreek

Alles begint natuurlijk met een visie: wat willen wij eigenlijk bereiken in onze Greenport? Om die uitgangspunten helder te hebben, is onlangs een startnotitie gemaakt. En zoals je kan verwachten, zullen er voor- en tegenstanders zijn bij de ideeën die daarin worden geopperd. In deze GreenportLIVE brengen wij de verschillende invalshoeken voor het voetlicht. Wat zijn de effecten op het milieu? Welk effect is er voor het landschap? Hoe beschermen wij bollengrond en worden wij toch klimaatneutraal? Wij zijn ervan overtuigd, dat als wij de schouders eronder zetten, wij mooie resultaten kunnen bereiken. Graag horen wij jullie mening, ervaring of opmerkingen. 

Helaas kan dat nog steeds niet in een echte ontmoeting, maar stuur een mail of meld je aan voor ons digipanel. Dan kan je live chatten over het onderwerp waarover jij je ei kwijt wil. Meld je aan via co**********@gr*********.nl of stuur je vraag in.

Programma

Karin Hoekstra, wethouder gemeente Hillegom
Zij licht toe waarom de regio een Energiestrategie (RES) heeft opgesteld en hoe de visie in de startnotitie van de Greenport hierop aansluit. Er zal geen optie worden geschuwd om te komen tot een Klimaatneutrale Greenport in 2040.
Alfred Pop, voorzitter van het Cultuur Historisch Genootschap
Als kruisheer van het landschap en cultuurhistorie is vervuiling van de streek een doorn in zijn oog. Hoe kan zijn vereniging toch helpen om de klimaatdoelen waar te maken? 
Koos Burgmeijer, EE Care
Ondertussen gebeurt er al van alles in de streek. Vooral op de daken van grote handelsbedrijven worden meters en meters zonnepanelen geïnstalleerd. Koos neemt ons mee naar Moolenaar om te laten zien wat er allemaal komt kijken bij de installatie, maar vooral ook wat het oplevert. Denk bijvoorbeeld aan de postcoderoos-regeling.
Wouter Veefkind, LTO-Noord
Met Wouter gaan wij helemaal naar het Hoge Noorden om een windturbine te bekijken. We gaan in op de voor- en nadelen van kleinschalige windturbines. Wat is er eigenlijk mogelijk en wat zijn goede of slechte voorbeelden van elders? 

Als de tijd het toe laat gaan wij nog verder in op biovergisting. Een onderwerp dat in de vorige GreenportLIVE al aan bod kwam, maar in het licht van recente discussie zeker weer aandacht behoeft. 

Kijk en doe 23 juni om 20 uur LIVE mee met #GreenportLIVE via Bollenstreek Omroep!

Direct aanmelden

Datum:
23 juni 2020
Tijd:
20.00-21.00 uur

Deel dit artikel

Deelnemers

– Naam