Talent

Van oudsher zijn de meeste bedrijven in de Greenport Duin- en Bollenstreek familiebedrijven. Wie niet in de kwekerij of handel zit, is werkzaam als toeleverancier op zeer gespecialiseerde producten. Schaalvergroting en innovaties vragen om een professionalisering in bedrijfsvoering en een meer divers personeelsbestand. Als wij het over talent hebben zien wij dat in de groene context maar vanuit een brede scope; wij richten ons op jongeren, zij-instromers en arbeidsmigranten.

Wij werken nauw samen met de Economic Board Duin- en Bollenstreek, onder meer aan een Human Capital Agenda voor de regio. Van basisschool tot universiteit, van praktijk tot fundamenteel. Alle vormen van onderwijs en onderzoek die bijdragen aan een duurzame toekomst van de sector zijn voor ons relevant. Een vaste onderwijspartner is het Wellant College en als onderzoekspartner is Wageningen University & Research nauw betrokken bij de ontwikkelingen in de streek.

Naast jonge ondernemers en onderzoekers, hebben wij ook aandacht voor zij-instromers en arbeidsmigranten. De laatste groep is van grote economische waarde voor de streek. Een goede huisvesting van deze groep is een fel besproken thema.

Jonge ondernemers
Tuinbouwbattle-greenport-duin-en-bollenstreek

Doelen 2021

  • Stimuleren van contact tussen ondernemers uit de Greenport en leerlingen, studenten en onderwijs, met nadrukkelijk aandacht voor de verbinding tussen de Greenport en toerisme in samenwerking met de EBDB
  • Kennis uit de klas/collegezaal naar de kas of erf brengen. Samen met de verschillende onderwijspartners in de regio onderzoeken wij op welke manier de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven kan worden bestendigd. Landelijke partners in het Tuinbouwakkoord en de provinciale Human Capital Agenda ondersteunen hierbij. 
  • Op basis van de uitkomsten van het onderzoek naar de mogelijkheden voor GroenStart in onze regio inzetten op het voor onze bedrijven interesseren van zij-instromers uit andere sectoren en/of met afstand tot de arbeidsmarkt en vice versa.
  • Doorgaan met de Tuinbouw Battle op basisscholen in onze regio. Hoe omvangrijk is het bollenvak eigenlijk? Dat leren kinderen spelenderwijs door zelf tulpen te broeien in de klas en hun eigen producten te verkopen. 

Opleidingen

Ons land is de grootste exporteur van sierteeltproducten, is koploper als het gaat om gebruik van nieuwste technologische ontwikkelingen en internationaal georiënteerd.

Vanuit het Wellantcollege heb je de mogelijkheid om diverse opleidingen in het groen te volgen. Al deze opleidingen leiden je op tot een professional die duurzaam onderneemt met oog voor de toekomst. Je helpt bijvoorbeeld te zorgen voor genoeg eten in de hele wereld, je zorgt voor meer groen in de stad en een leefbare omgeving waarbij je rekening houdt met het klimaat. 

Wellantcollege
Tuinbouw-battle-greenport-duin-en-bollenstreek

Tuinbouw Battle

Met de Tuinbouw Battle streven we ernaar om de jeugd meer kennis bij te brengen over de bloembollensector (breed: sierteeltsector), interesse bij scholieren te wekken voor een opleiding en carrière in de agrarische sector en tenslotte het imago van de sector een boost te geven. Want zeg nou zelf: het bollenvak is omvangrijk!

De Tuinbouw Battle is een project van Greenport Duin- en Bollenstreek. In de voorbereiding en uitvoering werken we samen met Onderwijs en Arbeidsmarkt Duin– en Bollenstreek (onderdeel Economic Board Duin- en Bollenstreek) en het Wellantcollege

Dit project waarbij leerlingen van groep 7 en 8 hun eigen bloemen kweken in de klas – onder toeziend oog van een vrijwilliger die oud-kweker is – wordt financieel mede mogelijk gemaakt dankzij bijdragen van StimufloriHolland RijnlandContainer Centralen en lokale Rabobanken.

Programma Onderwijs en Arbeidsmarkt

Het programma Onderwijs en Arbeidsmarkt Duin- en Bollenstreek (onderdeel van de Economic Board Duin en Bollenstreek) ziet graag dat de scholen in de regio gebruik maken van interactieve lespakketten/gastlessen en/of praktijkbezoeken. Vanuit Greenport Duin- en Bollenstreek ondersteunen wij dit gedachtegoed.
Uit onderzoek blijkt dat hoe jonger mensen bij de regio en al haar activiteiten betrokken worden, hoe groter de kans dat jongeren zich ook in hun eigen leefomgeving verder ontwikkelen op het gebied van werk en zinvolle vrijetijdsbesteding. Dat draagt bij aan een krachtige economische en sociale regio!

 

Actuele nieuwsberichten

Tuinbouw-battle-greenport-duin-en-bollenstreek

Tuinbouw Battle gestart

De Tuinbouw Battle is een project van Greenport Duin- en Bollenstreek. In de voorbereiding en uitvoering werken we samen met Onderwijs en Arbeidsmarkt Duin – en Bollenstreek (onderdeel Economic Board Duin- en Bollenstreek) en het Wellantcollege. De Tuinbouw Battle wordt financieel mede mogelijk gemaakt dankzij bijdragen van Stimuflori, Holland Rijnland, Container Centralen en lokale Rabobanken.

Lees verder »