Projecten

aaltjes-best4soil-greenport

Website www.Best4Soil.eu vervangt www.aaltjesschema.nl

Best4Soil.eu vervangt website aaltjesschema.nl. Het aaltjesschema, de ene teler gebruikt het standaard om aaltjes te beheersen, maar voor veel bollentelers is het nog een onbekend stuk gereedschap in de gereedschapskist. Vanwege de beperkte mogelijkheid om aaltjes (nematoden) te bestrijden is een meerjarenaanpak om de druk minimaal te houden noodzakelijk. De Best4Soil databanken geven informatie over de waardplantgeschiktheid en schadegevoeligheid van gewassen voor een groot aantal soorten nematoden en bodempathogenen.

Lees verder »
aardwarmte-rijnland-greenport

Geslaagde warmtebijeenkomst Aardwarmte Rijnland

Aardwarmte Rijnland organiseerde een succesvolle warmtebijeenkomst, waarbij verschillende partijen hun gezamenlijke ambitie uitspraken om de Duin- en Bollenstreek te verwarmen met lokale warmte. Gedeputeerde van provincie Zuid-Holland, Berend Potjer, ontving de ambitieverklaring en er werden een aantal belangrijke stappen in het verdere proces gepresenteerd. Greenport Duin- en Bollenstreek ondersteunt die initiatief, wat past in de verduurzaming van de sierteelt en de streek, door het uit te dragen en partijen te verbinden

Lees verder »
startbijeenkomst-regiocertificering-telers-pilotprogramma-waterkwaliteit-greenport

Waardevolle startbijeenkomst Regiocertificering

“Een goed initiatief, en iedereen hier staat er achter.” De startbijeenkomst van de eerste pilotgroep Regiocertificering vond plaats op woensdag 15 mei 2024. Een vijftiental telers was aanwezig bij de bijeenkomst, die als doel had: het informeren van de telers over het pilotprogramma: Hoe is het ontstaan, wat is het doel en wat houdt deelname als teler in?

Lees verder »
foto-water-regiocertificering-rijnland-greenport

Start pilotprogramma Regiocertificering: als eerste aan de slag met waterkwaliteit

Met Regiocertificering werken telers aan de doelen van het Zuid-Hollands Programma Landelijk Gebied (ZH-PLG). De eerste pilotgroep telers start in mei 2024, waarbij de prioriteit ligt bij het voldoen aan de normen van de Kaderrichtlijn Water. De andere doelen uit ZH-PLG zijn bodem, biodiversiteit en klimaat. Bekijk hier het stappenplan en lees meer over de KPI’s binnen Regiocertificering.

Lees verder »
FUTURE-Bollenstreek-derde-editie-tulip-experience-greenport

FUTURE Bollenstreek nog meer tot bloei bij Tulip Experience Amsterdam

Vrijdag 3 mei 2024 vond alweer de 3e editie plaats van FUTURE Bollenstreek, het evenement voor Bollenstreekgenoten tussen de 18-35 jaar. De tulpentuin van Tulip Experience Amsterdam in Noordwijkerhout was het decor voor deze geslaagde editie waarbij ruim 120 Bollenstreekgenoten elkaar leerden kennen, de fotograaf zorgde voor professionele LinkedIn-foto’s en Jeffrey Parmentier als verrassende afsluiter kwam optreden.

Lees verder »
aaltjes-best4soil-greenport

Website www.Best4Soil.eu vervangt www.aaltjesschema.nl

Best4Soil.eu vervangt website aaltjesschema.nl. Het aaltjesschema, de ene teler gebruikt het standaard om aaltjes te beheersen, maar voor veel bollentelers is het nog een onbekend stuk gereedschap in de gereedschapskist. Vanwege de beperkte mogelijkheid om aaltjes (nematoden) te bestrijden is een meerjarenaanpak om de druk minimaal te houden noodzakelijk. De Best4Soil databanken geven informatie over de waardplantgeschiktheid en schadegevoeligheid van gewassen voor een groot aantal soorten nematoden en bodempathogenen.

Lees verder »
aardwarmte-rijnland-greenport

Geslaagde warmtebijeenkomst Aardwarmte Rijnland

Aardwarmte Rijnland organiseerde een succesvolle warmtebijeenkomst, waarbij verschillende partijen hun gezamenlijke ambitie uitspraken om de Duin- en Bollenstreek te verwarmen met lokale warmte. Gedeputeerde van provincie Zuid-Holland, Berend Potjer, ontving de ambitieverklaring en er werden een aantal belangrijke stappen in het verdere proces gepresenteerd. Greenport Duin- en Bollenstreek ondersteunt die initiatief, wat past in de verduurzaming van de sierteelt en de streek, door het uit te dragen en partijen te verbinden

Lees verder »
startbijeenkomst-regiocertificering-telers-pilotprogramma-waterkwaliteit-greenport

Waardevolle startbijeenkomst Regiocertificering

“Een goed initiatief, en iedereen hier staat er achter.” De startbijeenkomst van de eerste pilotgroep Regiocertificering vond plaats op woensdag 15 mei 2024. Een vijftiental telers was aanwezig bij de bijeenkomst, die als doel had: het informeren van de telers over het pilotprogramma: Hoe is het ontstaan, wat is het doel en wat houdt deelname als teler in?

Lees verder »
foto-water-regiocertificering-rijnland-greenport

Start pilotprogramma Regiocertificering: als eerste aan de slag met waterkwaliteit

Met Regiocertificering werken telers aan de doelen van het Zuid-Hollands Programma Landelijk Gebied (ZH-PLG). De eerste pilotgroep telers start in mei 2024, waarbij de prioriteit ligt bij het voldoen aan de normen van de Kaderrichtlijn Water. De andere doelen uit ZH-PLG zijn bodem, biodiversiteit en klimaat. Bekijk hier het stappenplan en lees meer over de KPI’s binnen Regiocertificering.

Lees verder »
FUTURE-Bollenstreek-derde-editie-tulip-experience-greenport

FUTURE Bollenstreek nog meer tot bloei bij Tulip Experience Amsterdam

Vrijdag 3 mei 2024 vond alweer de 3e editie plaats van FUTURE Bollenstreek, het evenement voor Bollenstreekgenoten tussen de 18-35 jaar. De tulpentuin van Tulip Experience Amsterdam in Noordwijkerhout was het decor voor deze geslaagde editie waarbij ruim 120 Bollenstreekgenoten elkaar leerden kennen, de fotograaf zorgde voor professionele LinkedIn-foto’s en Jeffrey Parmentier als verrassende afsluiter kwam optreden.

Lees verder »