bollen-bloemen-innovatie7

Webinar Plantgezondheid: inzet biostimulanten voor sterk gewas

Er zijn veel verschillende biostimulanten, bodemverbeteraars en plantversterkers in de markt. Wat doen ze precies en hoe dragen ze bij aan een sterker gewas, dat is de grote vraag. De markt voor biostimulanten was tot nu toe niet gereguleerd. Dat gaat echter binnen twee jaar veranderen. Gezien deze ontwikkelingen wil Glastuinbouw Nederland kennis, mogelijkheden en onmogelijkheden over biostimulanten nader bespreken met deskundigen in een webinar.

Webinar Plantgezondheid: inzet biostimulanten voor sterk gewas

Biostimulanten gaan vallen onder de Europese meststoffenverordening (2019/1009) en moeten als zodanig ook worden geregistreerd. Biostimulanten zijn geen werkelijke voedingsstoffen, maar ze stimuleren wel de natuurlijke voedingsprocessen van planten. Ze helpen de plant voedingsstoffen efficiënter te gebruiken, de plant weerbaarder te maken tegen abiotische stress zoals: schommelingen in de temperatuur, de hoeveelheid licht, of tekort aan water. Ze helpen tevens om de kwaliteit te verbeteren, of de beschikbaarheid en/of opname van voedingsstoffen in de bodem te vergroten. Er zijn veel vragen: is er een overzicht van biostimulanten, hoe kan ik ze het beste inzetten, werken ze wel en hoe dan, wat is het werkingsmechanisme. Belangrijke vragen die in dit webinar worden beantwoord.

In dit webinar wordt ingegaan op de inventarisatie die in de glastuinbouw heeft plaatsgevonden door Glastuinbouw Nederland. Waarom worden biostimulanten ingezet en wat is de werking erachter? Voor dit laatste is een uitgebreide studie gedaan door Wageningen University & Research (WUR), BU Glastuinbouw. Caroline van der Salm, teamleider gewasgezondheid van WUR Glastuinbouw zal ingaan op het werkingsmechanisme van de verschillende typen biostimulanten. Els Pauwels, onderzoekcoördinator van PCS uit België, zal hun digitale database uit het project Bio4safe toelichten, waar een groot scala aan biostimulanten in staat. Jorrit Koeman van Glastuinbouw Nederland zal ingaan op de nieuwe wettelijke regels omtrent biostimulanten, basisstoffen en gewasbeschermingsmiddelen. Uit de inventarisatie is een groot aantal biostimulanten naar voren gekomen. Aron Boerefijn van Glastuinbouw Nederland noemt de voor- en nadelen van deze biostimulanten. Steeds vaker horen wij dat wij moeten leren omgaan met biostimulanten. Welke ervaringen zijn reeds opgedaan in de praktijk? Een adviseur van Agrodis zal nader ingaan op de praktijktoepassingen en zijn presentatie eindigen met een aantal praktische tips.

SPREKERS

  • Caroline van der Salm, WUR-Glastuinbouw
  • Els Pauwels, onderzoekcoördinator PSC België
  • Jorrit Koeman, Coördinatoren Middelen en maatregelen Pakket GTNL
  • Aron Boerefijn, Specialist Plantgezondheid GTNL
  • Adviseur biostimulanten Agrodis

MEER INFORMATIE
Neem voor meer informatie contact op met Helma Verberkt, telefoon 085- 003 64 00, mobiel 06-20391477,
e-mail hverberkt@glastuinbouwnederland.nl.

Datum

20/05/2021

Tijd

15:00 - 16:45

Locatie

Locatie nog onbekend
Webinar Plantgezondheid: inzet biostimulanten voor sterk gewas