bollen-bloemen-innovatie7

Webinar Milieu Indicator Gewasbescherming

LTO Nederland, BO Akkerbouw, GroentenFruit Huis, Royal FloraHolland, IDH Trade en Natuur & Milieu zijn samen bezig met de afronding van de Milieu Indicator Gewasbescherming (MIG). Met de MIG kunnen boeren en tuinders samen met hun adviseurs de milieu-impact van door hen gebruikte gewasbeschermingsmiddelen in kaart brengen en (waar mogelijk) verlagen. Op dinsdag 7 maart 2023 volgt een webinar om in gesprek te gaan met diverse partijen vanuit onder andere wetenschap, bedrijfsleven en certificerende instellingen over de implementatie van deze tool. Meld je nu aan voor dit webinar voor een toelichting over de MIG.

Webinar Milieu Indicator Gewasbescherming
Milieu-impact in beeld

Met de MIG kunnen boeren en tuinders, samen met hun adviseurs en ketenpartijen, de milieubelasting van de door hen gebruikte gewasbeschermingsmiddelen eenvoudig in beeld brengen en vervolgens verlagen. LTO Nederland, Branche-Organisatie Akkerbouw, GroentenFruit Huis, IDH Trade, Royal FloraHolland en Natuur & Milieu vinden dat de MIG hiervoor de beste methode is. De organisaties willen aan de hand van de MIG de samenleving en marktpartijen een goed en wetenschappelijk onderbouwd beeld geven van de milieu-impact van gewasbeschermingsmiddelen op de bodem, het waterleven en populaties insecten en vogels.

Het gebruik van de MIG stimuleert de verduurzaming van teelten zowel binnen als buiten Nederland. Belangrijk onderdeel van het gebruik van de MIG is de koppeling met bestaande certificeringsschema’s, zoals GLOBALG.A.P, MPS en On the way to PlanetProof en met dataregistratiesystemen. Ook wordt bekeken hoe de MIG gekoppeld en/of geïntegreerd kan worden in andere initiatieven, zoals de in ontwikkeling zijnde footprint methodieken, de Product Environmnetal Footprint Category Rules voor zowel de sierteelt- als groenten- en fruitsector (FloriPEFCR en PEF-CR Groenten&Fruit).

MIG belangrijk voor nu en de toekomst

De MIG als methodiek is ontwikkeld in opdracht van een breed consortium van partijen uit de land- en tuinbouw en het ministerie van LNV, mede gefinancierd door de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. Binnenkort publiceert Wageningen UR het eindrapport van de Publiek Private Samenwerking MIG. Dit rapport is de basis voor de lopende afronding van de MIG. Het is belangrijk dat de MIG onafhankelijk blijft, altijd actueel is en beschikt over een volledige stoffendatabase.
Naar verwachting komt de Milieu Indicator Gewasbescherming (MIG) in 2024 beschikbaar.

Meld je aan voor het gratis webinar over de afronding en gebruik van de MIG

Tijdens het webinar op dinsdag 7 maart a.s. (start 15.00 uur, einde rond 17.00 uur) ontvang je een toelichting op de afronding en implementatie van de MIG, waaraan je kan meedenken én meewerken. Natuurlijk is er ruimte om met elkaar in gesprek te gaan. Je kunt het webinar volgen vanaf je computer, tablet of telefoon.

Meer weten

Neem voor vragen contact op met Peter Knippels via pk*******@lt*.nl.

Datum

07/03/2023

Tijd

15:00 - 17:00

Locatie

Locatie nog onbekend
Webinar Milieu Indicator Gewasbescherming