bollen-bloemen-innovatie7

Waterdag 2024

Hoe zorgen we als glastuinbouwsector voor een verbetering van de waterkwaliteit, zodat we weerbaarder kunnen telen en meer water kunnen hergebruiken? Hoe zorgen we dat de waterkwaliteit om de kas verbetert? Deze en andere vragen komen aan de orde tijdens de Waterdag op 11 juli, die wederom georganiseerd wordt door Vertify en Glastuinbouw Nederland.

Het programma is gericht op telers en start met een plenair deel over de Kaderrichtlijn Water & goed huisvaderschap en kwantificering van reststromen. Daarna volgt een update over de lopende innovatieonderzoeken over water, die (mede) zijn gefinancierd door Stichting Kennis in je Kas (KijK).

Aansluitend is er een rondgang langs workshops over de volgende onderwerpen:

1. Gerbera en komkommer nutriënten (Vertify)
Onderzoeken uitgevoerd door WUR en Vertify op effecten van een verlaagde nitraatgift op ontwikkeling van ziekten en plagen. Er zullen praktijkwaardige teelten gepresenteerd worden waarbij een dynamisch nitraatmodel wordt toegepast. Door te werken aan een weerbaar gewas, kan het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen worden beperkt.

2. Telen op water: sierteelt, sla en spinazie (Meteor & Vertify)
Doel van het systeem ‘Drijvende teelt op water’ is een belangrijke bijdrage te leveren aan de verhoging van de duurzaamheid van de teelt onder glas door het voorkomen van emissies en reductie van het gebruik van chemische middelen en energie. Hoever staat het hiermee?

3. Grenswaarden waterkwaliteit (SCFF & KWR)
Binnen dit project wordt onderzoek gedaan naar meer en sneller inzicht in de waterkwaliteit en bijbehorende waterparameters (gewasbeschermings-, rem-, ontsmettingsmiddelen, organische stoffen) met stuurmogelijkheden gericht op een gezonde en veilige teelt. Wat zijn de mogelijkheden van kunstmatige intelligentie voor de aansturing en beheersing van het watersysteem en teelten in de glastuinbouw?

4. Nutriënten afvalwater (WUR & Van der Knaap)
In dit project verkennen we de mogelijkheden om de inputstroom van meststoffen te verduurzamen door gebruik te maken van herwonnen nutriënten uit (lokaal) beschikbare reststromen. De meststoffen worden toegepast in een testruimte.

5. Resultaten pilots precisie gewasbescherming (Glastuinbouw Nederland)
In verschillende pilots zijn nieuwe en/of verbeterde toepassingstechnieken getest om te komen tot precisie toepassing van groene gewasbeschermingsmiddelen. In deze workshop wordt ingegaan op de resultaten.

6. Osires (WUR en KWR)
Onderzoek naar de sturingsmogelijkheden van de microbiologie rond de plantenwortels door management van organische stof in het recirculatiewater, ter voorkoming van ziekten en groeiremming.

Programma

12.30 uur    Ontvangst
13.00 uur   – Opening door Sergio Harinck (Vertify)
– Kaderrichtlijn Water & goed huisvaderschap door Guus Meis (Glastuinbouw Nederland)
– Kwantificering reststromen (tijdens de teeltwisseling) door Jim van Ruijven (Wageningen UR)
– Lopende onderzoeken KijK over water door Margreet Schoenmakers (Glastuinbouw Nederland)
14.00 uur    Workshopronde 1
15.00 uur    Pauze
15.20 uur    Workshopronde 2
16.20 uur    Borrel
17.00 uur    Afsluiting

Deelname

De Waterdag is een event voor telers. Ben je geen teler dan is je aanmelding onder voorbehoud van beschikbaarheid. Als Glastuinbouw Nederland de aanmelding hierdoor moet annuleren, informeren zij je uiterlijk dinsdag 9 juli.

Kosten

Als je direct betaalt via iDEAL bedragen de deelnamekosten € 17,50 voor leden van Glastuinbouw Nederland. Ben je geen lid dan zijn de deelnamekosten € 35,00 p.p.

Verlenging spuitlicentie

Deze bijeenkomst kun je ook mee laten tellen als dagdeel voor verlenging van de spuitlicentie Bedrijfsvoeren Gewasbescherming, onderdeel Teelt. De kosten voor verlenging spuitlicentie bedragen € 65,00. Vergeet niet je spuitlicentiepas mee te nemen naar de bijeenkomst!

Alle genoemde kosten zijn per persoon en exclusief btw. Indien je niet via IDEAL wil betalen dan krijg je de factuur na afloop van de bijeenkomst. Er wordt dan € 7,50 administratiekosten in rekening worden gebracht. Tijdens aanmelding kan je aangeven of je een factuur wilt krijgen na afloop.

Aanmelden

Meld je aan via het aanmeldformulier. Aanmelden is verplicht en kan tot en met dinsdag 9 juli 12.00 uur, mits er nog plaats is.
Ter plaatse aanmelden voor de bijeenkomst is niet mogelijk.

Annuleren

Annuleren kan alleen schriftelijk via akerkhof@glastuinbouwnederland.nl. Bij annulering 48 uur voor de bijeenkomst wordt het inschrijfgeld, minus € 7,50 administratiekosten, terugbetaald. Daarna wordt de inschrijving als definitief beschouwd. In overleg kn je een vervanger sturen.

Beeldmateriaal

Er kunnen foto’s en video’s gemaakt worden ter terugblik of promotie van deze bijeenkomst. Als je daar bezwaar tegen hebt dan kun je dit vooraf aangeven via info@glastuinbouwnederland.nl.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met Annelies Kerkhof, mobiel 06- 303 163 67, e-mail akerkhof@glastuinbouwnederland.nl of Wendy Houdijk, mobiel 06 82 47 95 40, e-mail wendyhoudijk@vertify.nl.

Waterdag 2024

Datum

11/07/2024

Tijd

12:30 - 17:00

Locatie

Locatie nog onbekend